เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิและตรวจคัดกรองผู้ป่วย

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิด้วยระบบสแกนใบหน้าเพื่อตรวจวัดและคัดกรองรวมถึงการป้องกันผู้ป่วยไม่ให้แพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะโรค Covid-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ สามารถติดตั้งใช้งานคู่กับประตูปีกผีเสื้อ ระบบ Access cotrol ทั่วไปและมีโปรแกรมคำนวณเวลาทำงานของพนักงานเพื่อบันทึกเวลาทำงานได้ด้วย


Visitors: 37,427