ตัวอย่างการติดตั้งของลูกค้าบางส่วนของเรา

 
 

โปรโมชั่น สินค้าราคาพิเศษ !!! ประจำเดือน กันยายน 2563.

กล้องตรวจจับความร้อนและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับคัดกรองผู้ป่วย COVID-19

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ พร้อมบันทึกเวลาทำงานและเปิดปิดประตู  HIP CIF 712

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ พร้อมบันทึกเวลาทำงานและเปิดปิดประตู HIP CIF 718

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับ บันทึกเวลาทำงาน

 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิด-ปิดประตู และบันทึกเวลาทำงาน

เครื่องสแกนใบหน้าเปิด-ปิดประตู และบันทึกเวลาทำงาน

สินค้าและบริการ

Visitors: 37,428