โปรโมชั่น สินค้าราคาพิเศษ !!! 

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ พร้อมบันทึกเวลาทำงานและเปิดปิดประตู  HIP CIF 712

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ พร้อมบันทึกเวลาทำงานและเปิดปิดประตู  ZKTECO SMART AC1 TI

กล้องตรวจจับความร้อนและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับคัดกรองผู้ป่วย COVID-19

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิด-ปิดประตู และบันทึกเวลาทำงาน 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัส ใช้ได้ทั้งฝ่ามือ และ หน้าผาก

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับ บันทึกเวลาทำงาน

 

เครื่องสแกนใบหน้าเปิด-ปิดประตู และบันทึกเวลาทำงาน 

สินค้าและบริการ

Visitors: 105,579