ระบบควบคุมลิฟท์-Lift Control EC10

ระบบควบคุมลิฟต์ – ELEVATOR CONTROL

ZKTECO EC10 และ ZKTECO EX16

ระบบควบคุมการขึ้นลงของลิฟต์ ช่วยให้มีความสะดวก ปลอดภัย สามารถจำกัดสิทธิ์ ในการใช้ลิฟต์ของบุคคลได้ โดยตั้งสิทธิ์หรือจำกัดชั้นที่จะให้ใช้ลิฟต์ได้ โดยสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบ สแกนลายนิ้วมือและทาบบัตร เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน คอนโดมีเนียม ที่ต้องการความปลอดภัยสูง และช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า ทุกครั้งที่อยู่ในอาคารเมื่อคุณออกจากลิฟต์คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานได้ จำเป็นต้องใช้ระบบลิฟต์เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารทั้งหมดรวมถึงลิฟต์

 

 ตัวอย่างการติดตั้งหัวอ่าน ZKTECO FR 1200

 

ตัวอย่างการติดตั้งหัวอ่าน ZKTECO FR 1200

 

ตัวอย่างการติดตั้งหัวอ่าน ZKTECO CE10

 

ตัวอย่างการติดตั้งหัวอ่าน ZKTECO EC10&Power Supply

 

ตัวอย่างการติดตั้งหัวอ่าน ZKTECO EX16&Power Supply

 

ตัวอย่างการติดตั้งหัวอ่าน ZKTECO EX16&Power Supply

 

คุณสมบัติเด่นๆ ระบบควบคุมลิฟต์ – Elevator ZKTECO EC10,EX16 และ โปรแกรมบริหารจัดการ

  • รองรับเครื่องอ่าน RFID และเครื่องอ่านลายนิ้วมือโดยใช้เครื่องอ่าน RFID ของ KR ซีรี่ส์หรือเครื่องอ่านลายนิ้วมือ FR1200 สำหรับตรวจสอบ
  • Fail safe mode เมื่อระบบล้มเหลวรีเลย์ของปุ่มตั้งพื้นจะถูกปล่อยโดยอัตโนมัติ
  • การ Up load สิทธิ์แบบ Real Time หลังจากตั้งค่าสิทธิ์ในซอฟต์แวร์สิทธิ์จะถูก Up load  ไปยัง Controller ทันที
  • การตรวจสอบเหตุการณ์แบบ Real Time เหตุการณ์จะแสดงบนหน้าจอมอนิเตอร์แบบ Real Time การกระทำทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแล
  • สิทธิ์การเข้าถึงชั้นที่ผู้ใช้กำหนดสิทธิ์มีความยืดหยุ่นที่จะกำหนดโดยโปรแกรม
  • ป้องกันผู้ใช้ลิฟต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงชั้น จำกัด ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอาคาร
  • แผงควบคุมลิฟต์) ควบคุมการเข้าถึงได้ถึง 10 ชั้น นอกจากนี้ยังมี
  • EX16 (บอร์ดส่วนขยายพื้นลิฟต์) ซึ่งอนุญาตให้ควบคุมการเข้าถึงได้ถึง 16 ชั้นเพิ่มเติม
  • เพื่อให้สามารถเข้าถึงชั้นที่ต้องการผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตต้องแสดงลายนิ้วมือที่ถูกต้องและ / หรือบัตร RFID เมื่อเข้าสู่ลิฟต์

 


ข้อมูลทางเทคนิค ของ ระบบควบคุมลิฟต์ – Elevator ZKTECO EC10

ข้อมูลทางเทคนิค ของ ระบบควบคุมลิฟต์ – Elevator ZKTECO EX16


ต่อใช้งาน ( Wiring Diagram ) ระบบควบคุมลิฟต์ – Elevator Control

ZKTECO EC10 และ EX16


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า (เฉพาะในกรณีที่บริษัทติดตั้งให้เท่านั้น)

1. สินค้าและบริการรับประกัน 2 ปี ฟรี On site Service (เฉพาะระบบควบคุมลิฟท์) รายการอื่นรับประกัน 1 ปี

2. ฟรี ค่าแรงและอะไหล่ ในการตรวจซ่อม ตลอด 2 ปี (เฉพาะระบบควบคุมลิฟท์) รายการอื่นรับประกัน 1 ปี

3. อบรมการใช้งาน ฟรี ตลอดการใช้งาน (ณ ห้องอบรมบริษัท) หรือ ดู Live สดผ่าน Facebook, ดู VDO ผ่าน Youtube, Website, Line @

4. ฟรี บริการแก้ปัญหาเรื่องการใช้งานโปรแกรมโดยการ Remote หน้าจอคอมพิวเตอร์ลูกค้า ตลอดอายุการรับประกัน

 
 
 


Visitors: 173,695