เครื่องสแกนใบหน้า เปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงาน (Face scan for Access control & Time attendance)

                  หน้า  1 , 2 , 3 , 4                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  

Visitors: 82,148