เครื่องสแกนใบหน้า บันทึกเวลาทำงาน  - Face scan (ผลงานการติดตั้งบางส่วน)

เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลาทำงาน
โปรแกรม premium time 2.0.4
เครื่องสแกนหน้า
เครื่องสแกนใบหน้า
เครื่องสแกนใบหน้า hip
เครื่องสแกนใบหน้า
เครื่องสแกนใบหน้า biosec vaf608s
เครื่องสแกนใบหน้า hip เข้างาน
โปรแกรม premium time 2.0.4

                   หน้า  1 , 2 , 3 , 4 , 5                                                                                                                      

Visitors: 173,706