เครื่องสแกนใบหน้า สำหรับ บันทึกเวลาทำงาน

เครื่องบันทึกเวลาการทำงาน สแกนใบหน้า

                   หน้า  1 , 2 , 3 , 4 , 5                                                                                                                                 

Visitors: 28,453