เครื่องสแกนใบหน้า บันทึกเวลาทำงาน  - Face scan (ผลงานการติดตั้งบางส่วน)

เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลาทำงาน

                   หน้า  1 , 2 , 3 , 4 , 5                                                                                                                                 

Visitors: 82,150