เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงาน Access Control (ผลงานการติดตั้งบางส่วน)

เครื่องบันทึกเวลาพนักงาน
เครื่อง finger scan
BIOSEC VAC602S
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ BIOSEC VAC602S
BIOSEC VAC602S
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เปิดปิดประตู hip
BIOSEC VAC602S
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เปิดปิดประตู
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เปิดปิดประตู
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เปิดปิดประตู hip
สแกนนิ้วมือ เปิด ปิดประตู
BIOSEC VAC602S
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ BIOSEC VAC602S
เครื่องตรวจลายนิ้วมือ BIOSEC VAC602S เพื่อเปิดประตู
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CI690S เปิด ปิด ประตูลงเวลาทำงาน

หน้า  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10                                                                                                                  

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนนิ้วมือ สแกนนิ้วมือ สำหรับเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงาน ใช้งานคู่กับชุดกลอนไฟฟ้า ได้แก่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ กลอน Bolt Lock สามารถติดตั้งได้กับประตูทุกชนิด เช่น ประตูกระจกบานอลูมิเนียม ประตูบานไม้ ประตูกระจกบานเปลือย ประตูเหล็ก ประตูหนีไฟ ประตูบานเลื่อน เป็นต้น โดย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงานนั้น จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงานได้ในเครื่องเดียวกัน และมีโปรแกรมสำหรับออกรายงาน สรุปขาด ลา มาสาย ของพนักงานโดยสามารถส่งออกรายงานเป็น Excel ได้ และโปรแกรมของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนนิ้วมือ สแกนนิ้วมือ ยังสามารถเชื่อมต่อหรือส่งข้อมูลเข้ากับโปรแกรมเงินเดือนได้ทุกโปรแกรมอีกด้วย โดย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงานนั้น มีให้เลือกหลายรุ่น เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CI 690S เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Ci 805U,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIPCi 809U เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CI 806U เครื่องสแกนลายนิ้วมือ BIOSEC VAC602S เครื่องสแกนลายนิ้วมือ BIOSEC VAC180Z และ เครื่องสแกนนิ้วมือ ZKTECO F18 เครื่องสแกนนิ้วมือ ZKTECO F21 เครื่องสแกนนิ้วมือ ZKTECO F22 เครื่องสแกนนิ้วมือ ZKTECO TF1700  เป็นต้น โดยเครื่องสแกนนิ้วมือทุกรุ่นนอกจากจะสามารถสแกนนิ้วมือได้แล้วยังสามารถ สแกนบัตร ทาบบัตร อ่านบัตร RFID Card และกดรหัส ได้อีกด้วย

Visitors: 173,706