ผู้นำด้านเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องสแกนใบหน้าเปิดปิดประตู เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 

Biometric security for your life 

“มุ่งมั่น สรรสร้าง เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย”

 

 “คุณภาพคือปณิธาน บริการคือหัวใจ”

 


 

Vision : วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์รวมระบบบันทึกเวลาทำงาน ระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร และ การให้บริการหลังการขายดีที่สุด แก่ลูกค้า

 

Mission : พันธกิจ

• ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการลูกค้า

• เอาใจใส่ลูกค้าเน้นการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ โดยให้บริการหลังการชาย 24 ชัวโมง ใน 7 วัน

• พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ ในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ และมีประเมินผลทุก 3 เดือน

   

 

เกี่ยวกับบริษัท

                   บริษัท ว้อยซ์เกท ซิสเต็ม แอนด์ ซอฟท์แวร์ จำกัด เป็นบริษัทผู้นำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการหลังการขาย ระบบบันทึกเวลาทำงาน ( Time attendance ) ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู ( Access Control ) และระบบรักษาความปลอดภัย อื่นๆ ดังนี้

1. เครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan) ได้แก่

 • เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712,เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ZKTECO Smart AC1 เป็นต้น
 • เครื่องสแกนใบหน้าสำหรับบันทึกเวลาทำงาน เป็นเครื่องสแกนใบหน้าที่ใช้บันทึกเวลาทำงานของพนักงาน มีโปรแกรมคำนวณเวลาการทำงาน เพื่อสรุปรายงานเวลาทำงานและปริ้นต์ออกรายงานต่างๆ เช่น เครื่องสแกนใบหน้า BIOSEC VAF 608S,เครื่องสแกนใบหน้า HIP Cmi F68S,เครื่องสแกนใบหน้า HIP Cmi 75S,เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco เป็นต้น
 • เครื่องสแกนใบหน้าเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงาน เป็นระบบเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงานในเครื่องเดียวกัน โดยติดตั้งและใช้งานร่วมกับชุดกลอนไฟฟ้า เช่น เครื่องสแกนใบหน้า BIOSEC 608S,เครื่องสแกนใบหน้า HIP Cmi F 76S,เครื่องสแกนใบหน้า HIP Cmi F 77S,เครื่องสแกนใบหน้า ZKteco พร้อมชุดกลอนไฟฟ้า เป็นต้น

 

2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) ได้แก่

 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาทำงาน เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน โดยทำงานคู่กับโปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน เพื่อสรุปรายงานเวลาทำงานและปริ้นต์ออกรายงานต่างๆ เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ BIOSEC 681S,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ BIOSEC VAT 200Z,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Cmi 681S,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKteco รุ่นต่างๆ เป็นต้น
 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงาน เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้คู่กับชุดล็อคไฟฟ้า สามารถเป็นทั้งเครื่องบันทึกเวลาทำงานและเปิดปิดประตูได้ในเครื่องเดียวกัน
 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตูโดยเฉพาะ (Access Control) เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้สำหรับเปิดปิดประตูโดยเฉพาะ จะไม่มีโปรแกรมจะติดตั้งใช้งานคู่กับชุดกลอนไฟฟ้าเท่านั้น

 

3. เครื่องอ่านบัตรคลื่นความถี่ หรือเครื่องทาบบัตร ( Proximity Card Reader ) ได้แก่

 • เครื่องทาบบัตร เครื่องอ่านบัตร หรือ RFID Reader สำหรับบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน ใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน เพื่อสรุปรายงานเวลาทำงานและปริ้นต์ออกรายงานต่างๆ โดยมีให้เลือกทั้งแบบ RFID Card 125 KHz และ Mifare Card 13.56 MHz เช่น เครื่องทาบบัตร HIP C100S,เครื่องทาบบัตร ZK C100 เป็นต้น
 • เครื่องทาบบัตร เครื่องอ่านบัตร หรือ RFID Reader สำหรับ เปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงาน เป็นเครื่องทาบบัตรที่ใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาทำงานและเปิดปิดประตูในเครื่องเดียวกัน โดยติดตั้งใช้งานคู่กับชุดกลอนไฟฟ้า เช่น เครื่องทาบบัตร HIP C 100 พร้อมชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องทาบบัตร ZKTeco พร้อมชุดล็อคไฟฟ้า เป็นต้น
 • เครื่องทาบบัตร เครื่องอ่านบัตร หรือ RFID Reader สำหรับเปิดปิดประตูโดยเฉพาะ ติดตั้งใช้งานคู่กับชุดกลอนไฟฟ้าเท่านั้น ไม่มีโปรแกรม เหมาะสำหรับ หอพัก อพาร์ทเม้นต์ ต่างๆ

 

4. ประตูกั้นทางเข้าออก เครื่องกั้นทางเข้าออก ได้แก่

 • ประตูปีกผีเสื้อ หรือ Flap Gate หรือ เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ เป็นประตูกั้นทางเดิน เพื่อจำกัดสิทธิ์หรือตรวจคัดกรองคนเพื่อผ่านช่องทางหรือสถานที่นั้นๆ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส ทางขึ้นอาคาร เช่น ประตูปีกผีเสื้อ HIP CMC 501,ประตูปีกผีเสื้อ HIP CMC 502,ประตูปีผีเสื้อ HIP CMC 503,และประตูปีกผีเสื้อ ZK ประตู เป็นต้น
 • ประตูสวิงเกท (Swing Gate) ประตูแบบพับ หรือประตูปีกนก เป็นประตูกั้นทางเดินเพื่อจำกัดสิทธิ์หรือตรวจคัดกรองคนเพื่อผ่านช่องทางหรือสถานที่นั้นๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ฟิตเนส ฯลฯ ได้แก่ ประตู Swing Gate HIP CMC 404,ประตู Swing Gate HIP CMC 702 เป็นต้น
 • ประตูกั้นสามขา เครื่องกั้น 3ขา ประตูหมุน 3ขา ประตูสามขา หรือ Turnstile เป็นประตูกั้นช่องทางเข้าออกแบบสามขา เป็นประตูกั้นทางเดินเพื่อจำกัดสิทธิ์หรือตรวจคัดกรองคนเพื่อผ่านช่องทางหรือสถานที่นั้นๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ฟิตเนส ฯลฯ ได้แก่ เครื่องกั้น 3ขา HIP CMC 301,เครื่องกั้น 3ขา HIP CMC 303,เครื่องกั้น 3ขา HIP CMC 304,เครื่องกั้น 3ขา HIP CMC 305 เป็นต้น

 

5. ระบบจอดรถ ไม้กระดกกั้นรถ ไม้กั้นรถยนต์ (Carpark System) ได้แก่

 • ไม้กระดกกั้นรถ ไม้กั้นรถยนต์ เป็นอุปกรณ์เพื่อป้องกันการเข้าออกของรถยนต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในพื้นที่ ติดตั้งคู่กับเครื่องอ่านบัตรระยะไกลหรือระยะใกล้ เช่น ไม้กั้นรถยนต์ HIP CMB 3061,ไม้กั้นรถยนต์ HIP CMB 3063,ไม้กั้นรถยนต์ HIP CMB 3066, ไม้กระดกกั้นรถยนต์ HIP CMW 1023,ไม้กระดกกั้นรถยนต์ HIP CMW 1024,ไม้กระดกกั้นรถยนต์ HIP CMW 1026,

 

6. ระบบประตูอัตโนมัติ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ประตูออโต้ ( Auto Door )

 

 

7. ระบบควบคุมลิฟต์ ( Lift Control )

 

 

 

       

 

                    โดยให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service ทั้งการให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบต่างๆ พร้อมทั้ง จัดจำหน่าย ติดตั้ง และการบริการหลังการขาย ศูนย์บริการตรวจซ่อมและอะไหล่ ตลอดจนการให้บริการอบรอมการใช้งาน เครื่องและโปรแกรม ทั้งในและนอกสถานที่ อีกด้วย

 

                    ด้วยประสบการณ์ของการดำเนินงานมานานกว่า 16 ปี ทำให้ทีมงานของบริษัท ว้อยซ์เกท ซิสเต็ม แอนด์ ซอฟท์แวร์ จำกัด มีความรู้และความชำนาญเฉพาะทางในการให้บริการแก่ลูกลูกค้าได้เป็นอย่างดี สิ่งหนึ่งที่รับรองความเป็นมาตรฐานของความชำนาญและการใส่ใจบริการเป็นอย่างดีนั่นก็ได้แก่ บริษัทฯได้รับรางวัล ยอดขายและบริการดีเด่น ถึง 8 ปีซ้อน โดยปีล่าสุดได้รับรางวัลจาก THAI SECURITY ASSOCIATION

รางวัลและผลงานของบริษัท

ตัวแทนจำหน่าย hip

 


 

รางวัล THE BEST SERVICE AWARDS 2018

 รับรางวัลจาก สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดถัยไทยร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน

หนังสือรับรอง “ช่างเทคนิคความปลอดภัย”

จาก

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการออกงานแสดงสินค้าต่างๆ

Visitors: 173,702