ดาวน์โหลด โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน

ชื่อโปรแกรม   Download โปรแกรม Download คู่มือ
HIP Premium Time for S Series V2.0.4 (ฺBuild 2020)
 
HIP Premium Time for S Series V2.0.4 (ฺBuild 2022)  
HIP Premium Time for 8 Series V2.0.4 (ฺBuild 2016)  
HIP Premium Time for U Series V2.0.4  
       
HIP TIME 4.0 for S Series (Updata 22-08-2022)  
Zk Thai 5.0  
HIP Premium Time V.1.3.7 for G8 Series  
HIP Premium Time V.1.3.6 for G2 Series  
HIP Time Attendance 2011 (Thai)  
SQL SERVER 2012 Express (for x 64 bit)  
SQL SERVER 2012 Express (for x 32 bit)  
SQL SERVER 2005 Express  
Wiegand Access Control V5.33  
Carpark Solutions  
Microsoft Visual c++ 2015    
ชุดโปรแกรม net framework    
net framework v.4.6    
AI Thermal Camera_1.0.50_HH    
AI Thermal Camera_1.0.47_HH    
Zk BioAccess3.5    
Zkthai VL    
Zkthai Line     
Zkbio Security    
Dyndns Update    
AccessDatabaseEngine 32 bit    
AccessDatabaseEngine 64 bit    
Front    

 

Visitors: 175,125