ดาวน์โหลด โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน

ชื่อโปรแกรม   Download โปรแกรม Download คู่มือ
HIP Premium Time for S Series V2.0.4  
HIP Premium Time for U Series V2.0.4  
HIP TIME 4.0 (SQL SERVER) for S Series  
Biosec Time Attendance Management 4.8.5  
Zk Thai 5.0  
HIP Premium Time V.1.3.7 for G8 Series  
HIP Premium Time V.1.3.6 for G2 Series  
HIP Time Attendance 2011 (Thai)  
SQL SERVER 2012 Express (for x 64 bit)  
SQL SERVER 2012 Express (for x 32 bit)  
SQL SERVER 2005 Express  
Wiegand Access Control V5.33  
Carpark Solutions  
Microsoft Visual c++ 2015    
ชุดโปรแกรม net framework    
Visitors: 58,281