ดาวน์โหลด โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน

ชื่อโปรแกรม   Download โปรแกรม Download คู่มือ
HIP Premium Time for S Series V2.0.4  
HIP Premium Time for U Series V2.0.4  
HIP TIME 4.0 (SQL SERVER) for S Series  
Biosec Time Attendance Management 4.8.5  
Zk Thai 5.0  
HIP Premium Time V.1.3.7 for G8 Series  
HIP Premium Time V.1.3.6 for G2 Series  
HIP Time Attendance 2011 (Thai)  
SQL SERVER (for x 64 bit)  
SQL SERVER (for x 32 bit)  
Wiegand Access Control V5.33  
Carpark Solutions  
Visitors: 45,287