เครื่องสแกนใบหน้า ระบบสแกนใบหน้า Face Scan

เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนหน้า ระบบสแกนใบหน้า สำหรับเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงาน ใช้งานคู่กับชุดกลอนไฟฟ้า ได้แก่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ กลอน Bolt Lock สามารถติดตั้งได้กับประตูทุกชนิด เช่น ประตูกระจกบานอลูมิเนียม ประตูบานไม้ ประตูกระจกบานเปลือย ประตูเหล็ก ประตูหนีไฟ ประตูบานเลื่อน เป็นต้น โดย  เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนหน้า ระบบสแกนใบหน้า สำหรับเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงานนั้น จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงานได้ในเครื่องเดียวกัน และมีโปรแกรมสำหรับออกรายงาน สรุปขาด ลา มาสาย ของพนักงานโดยสามารถส่งออกรายงานเป็น Excel ได้ และโปรแกรมของเครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนหน้า ระบบสแกนหน้า  ยังสามารถเชื่อมต่อหรือส่งข้อมูลเข้ากับโปรแกรมเงินเดือนได้ทุกโปรแกรมอีกด้วย โดย เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนหน้า หรือเครื่องระบบสแกนใบหน้า สำหรับเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงานนั้น มีให้เลือกหลายรุ่น เช่น เครื่องสแกนใบหน้า BIOSEC VAF608S,เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMIF68S,เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMIF 75S,เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMIF 76S,เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMIF 77S, เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMIF 75S,เครื่องสแกนใบหน้า HIP CIF 69S,เครื่องสแกนใบหน้า ZKTECO UFACE 800,เครื่องสแกนใบหน้า ZKTECO SMARTAC 1,เครื่องสแกนใบหน้า ZKTECO MB40VL,เครื่องสแกนใบหน้า ZKTECO FACEDepot 7A,เครื่องสแกนใบหน้า ZKTECO G4,เครื่องสแกนใบหน้า ZKTECO Proface X,เครื่องสแกนใบหน้า ZKTECO Speed Face V5,เป็นต้น โดยเครื่องสแกนนิ้วมือทุกรุ่นนอกจากจะสามารถสแกนนิ้วมือได้แล้วยังสามารถ สแกนบัตร ทาบบัตร อ่านบัตร RFID Card และกดรหัส ได้อีกด้วย

Visitors: 175,124