เครื่องกั้นสามขา ประตูกั้นสามขา -Turnstile

ประตูกั้นทางเดิน3ขา ZKTeco TS 1000
ประตูกั้นทางเดิน3ขา ZKTeco TS 2000
ประตูกั้นทางเดิน3ขา ZKTeco TS 1200
ประตูกั้นทางเดิน3ขา ZKTeco TS 2200
Visitors: 175,120