ดาวน์โหลดคู่มือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ   Download คู่มือ
BIOSEC VAC602S    
HIP CMI681S  
HIP CMI810U  
HIP CI809U  
ZKTECO X6    
ZKTECO VAT300 / UA300  
     
เครื่องสแกนวัดอุณหภูมิ    
เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF712  
 กล้องตรวจวัดอุณหภูมิ HIP CM92H    
     
เครื่องสแกนใบหน้า    
BIOSEC VAF608S  
HIP CIF75S  
HIP CIF76S  
HIP CIF77S  
HIP CMIF66S  
HIP CIF69S  
ZKTECO UFACE800  
     
เครื่องทาบบัตร    
HIP CI100S    
HIP CMG290    
HIP CMG293    
HIP CMG295     
SOYAL AR757    

 

Visitors: 175,112