ดาวน์โหลดคู่มือ

ชื่อโปรแกรม   Download โปรแกรม Download คู่มือ
HIP Premium Time for S Series V2.0.4  
HIP Premium Time for U Series V2.0.4  
HIP TIME 4.0 (SQL SERVER) for S Series  
Biosec Time Attendance Management 4.8.5  
Zkteco Time 5.0  
HIP Premium Time V.1.3.7 for G8 Series  
HIP Premium Time V.1.3.6 for G2 Series  
HIP Time Attendance 2011 (Thai)  
SQL SERVER (for x 64 bit)  
SQL SERVER (for x 32 bit)  
Wiegand AccessControl V5.33  
TeamViewer    
Visitors: 58,274