เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาทำงาน  - Finger Scan (ผลงานการติดตั้งบางส่วน)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ hip cmi681s
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ zkteco 200c


Visitors: 179,012