เครื่องอ่านบัตร-ทาบบัตร สำหรับเปิด-ปิดประตู+บันทึกเวลาทำงาน


Visitors: 175,112