HIP CIF 712 เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิและคัดกรองผู้ป่วย

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณภูมิคัดกรองผู้ป่วยและบันทึกเวลาทำงาน

HIP CIF 712

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้ป่วย  ระบบสแกนหน้าประมวลผลด้วย AI อัจฉริยะควบคุมและตรวจจับความร้อนพร้อมระบบตรวจจับใบหน้าพร้อมการสวมใส่หน้ากากอนามัย มาพร้อมคุณสมบัติในการควบคุมและคัดกรองบุคคลจำเพาะเจาะจงในตำแหน่งใบหน้าที่มีความแม่นยำสูง เหมาะกับการใช้งานเพื่อป้องกันการเผยแพร่และการระบาดของไวรัส โควิด 19 พร้อมควบคู่กับระบบควบคุมการเข้าออก ทั้งในโรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐ บริษัทเอกชน อาคารสำนักงาน สนามบิน สถานที่ราชการ เป็นต้น

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิและตรวจคัดกรองผู้ป่วยพร้อมบันทึกเวลาการทำงาน HIP CIF 712

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิและตรวจคัดกรองด้วยระบบใบหน้า ระบบสแกนหน้าประมวลผลด้วย AI อัจฉริยะควบคุมและตรวจจับความร้อนพร้อมระบบตรวจจับใบหน้าพร้อมการสวมใส่หน้ากากอนามัย
เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิและตรวจคัดกรองด้วยระบบใบหน้า ระบบสแกนหน้าประมวลผลด้วย AI อัจฉริยะควบคุมและตรวจจับความร้อนพร้อมระบบตรวจจับใบหน้าพร้อมการสวมใส่หน้ากากอนามัย
โปรแกรมบันทึกเวลาการทำงาน HIP Time 4.0 สำหรับบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน และออกรายงานรูปแบบต่างๆและส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือน
เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิและตรวจคัดกรองด้วยระบบใบหน้า ระบบสแกนหน้าประมวลผลด้วย AI อัจฉริยะควบคุมและตรวจจับความร้อนพร้อมระบบตรวจจับใบหน้าพร้อมการสวมใส่หน้ากากอนามัย
กล่องอคีลิคสำหรับรองเครื่อง
สาย LAN สำหรับเชื่อมต่อกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ HUB
รางพลาสติกสำหรับเก็บสายไฟ
ติดตั้งตัวเครื่องสแกนหน้าและอุปกรณ์ประกอบระบบพร้อมเดินสายสัญญาณ
ขาตั้งอลูมิเนียมอย่างดีสำหรับติดตั้งเครื่องสแกนหน้าแบบตั้งพื้น
กล่องอคิลิกสำหรับเครื่องสแกนใบหน้า เป็นกล่องกันน้ำกันฝุ่น
กล่องเหล็กสำหรับเครื่องสแกนใบหน้า สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารช่วยป้องกันแดดและน้ำ
เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองพร้อมแบตเตอรี่ สำรองไฟฟ้าได้นาน 4ชม.

เครื่องสแกนใบหน้า วัดอุณหภูมิและตรวจคัดกรองผู้ป่วย HIP CIF 712 มีคุณสมบัติดังนี้

 • สามารถสแกนใบหน้าได้ในขณะสวมหน้ากาก
 • สามารถแกนใบหน้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน และไม่จำกัดจำนวน (บุคคลทั่วไป)
 • สามารถเลือกโหมดการใช้งานได้ 2 แบบ คือโหมดสวมหน้ากากเท่านั้น และ โหมดสวมหน้ากากหรือไม่สวมหน้ากากก็ได้
 • การลงทะเบียนใบหน้า 50,000 ใบหน้า(สำหรับโหมดสแกนใบหน้าปกติแบบไม่สวมหน้ากาก)
 •  และ 3,000 ใบหน้า (สำหรับโหมดการสแกนใบหน้าโดยสวมหน้ากากเท่านั้น) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบอินฟาเรด สามารถตรวจจับได้ไกลถึง 1 เมตร
 • เก็บข้อมูลการสแกนสำหรับคนที่ลงทะเบียน (สำหรับบันทึกเวลาทำงาน) ได้ 100,000 รายการ
 • ตรวจสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 20-45องศา
 • สามารถตรวจแยกได้ระหว่างใบหน้าจริง รูปถ่ายและภาพถ่ายใบหน้าจากสมาร์ทโฟน 
 • มีระบบแจ้งเตือนกรณีไม่สวมหน้ากาก (ตั้งเป็นโหมดต้องสวมหน้ากากเท่านั้น) 
 • ระยะการสแกนใบหน้าได้ไกลถึง 0.50-0.80 ม.และการสแกนมุมกว้างได้ถึง 120 องศา 
 • ดึงข้อมูลด้วยระบบ LAN, Web Server และ Internet 
 • ลงทะเบียนและตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆผ่านระบบ Web Server   
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงเกินกำหนด (37.3 องศา) 
 • มีระบบไฟ Lighting LED สำหรับส่องหน้าเวลากลางคืน 
 • เป็นกล้องระบบอินฟาเรด สแกนได้ในที่มืดและเวลากลางคืน 
 • หน้าจอสีขนาดใหญ่แบบ HD 7"IDP Display
 • มีหน่วยเก็บความจำแบบ DDR3 ขนาด 8GB
 • สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้ที่ระดับ IP65
 • มีขาสำหรับตั้งพื้นความสูง 110 ซม.ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี 
 • มีโปรแกรมคำนวณเวลา HIP Time 4.0 ( SQL Server ) 

ขาตั้งสำหรับเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิและตรวจคัดกรองผู้ป่วยพร้อมบันทึกเวลาทำงาน HIP CIF 712

 • เป็นขาตั้งเครื่องแบบตั้งพื้น น้ำหนักเบา ป้องกันสนิม 100%
 • มีความสูงไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร
 • เป็นขาที่ใช้งานคู่กับเครื่องสแกนฯโดยเฉพา                             

 คุณสมบัติของโปรแกรม HIP Premium Time 4.0 

 • โปรแกรมคำนวณเวลา Premium Time ภาษาไทย,อังกฤษ, ใช้ได้ทุก Window
 • สามารถลงโปรแกรมบนเครื่องคอมฯได้หลายเครื่องโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้
 • แจ้งเตือนอุณหภูมิของผู้สแกนผ่านทาง Line ได้
 • ตั้งเวลาการดึงข้อมูลแบบทันที (Real time) หรือตั้งเวลาแบบอัตโนมัติได้เช่น 10.00 น.หรือ ดึงทุก 2 ชั่วโมง
 • สามารถสั่งการทำงานของตัวเครื่องสแกนผ่านโปรแกรมได้ เช่น การตั้งเวลาตัวเครื่องสแกน การจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดการข้อมูลการบันทึกเวลา เช่น การลบข้อมูลการบันทึก
 • สามารถใส่ระเบียนประวัติต่างๆของพนักงานได้ เช่น ชื่อ แผนก รหัสพนักงาน วันเริ่มงาน ฯลฯ
 • สามารถกำหนดกะการทำงานแบบต่างๆได้แบบไม่จำกัดจำนวนกะ
 • สามารถกำหนดกะแบบข้ามวันได้ ( กรณีมีกะการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง )
 • สามารถกำหนด วัน เวลาในการเลือกดูข้อมูลการการลงเวลาได้
 • เลือกดูเวลาได้แบบ รายบุคคล รายแผนก ได้
 • รายงานสรุปการ ขาด ลา มา สาย และ OT ของพนักงาน เป็นรายวันรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือสามารถกำหนดช่วง วัน เวลา ได้
 • สามารถกำหนดและตั้งวันลาประเภทต่างๆได้
 • สามารถตั้งวันหยุดนขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปีได้
 • สามารถสำรองลายนิ้วมือ ลง USB และ LAN เพื่อ Up Load ขึ้นเครื่องอื่นๆได้ ( ในกรณีมีเครื่องใช้งานมากกว่า 1 เครื่อง )
 • ส่งออก Textfile เชื่อมได้ทุกโปรแกรม Payroll  และส่งออกรายงานเป็น Excel ได้
 • ส่งออกรายงานเป็น Excel,Word,CSV ,Access และอื่นๆ และมาพร้อมกับรายงานในการลงเวลาทำงานอีกหลากหลายรูปแบบ
 • สามารถกำหนดรูปแบบการจำกัดสิทธิการเข้าออกประตู (Time zone ) ได้ 32 รูปแบบ (เฉพาะเครื่องที่ควบคุมได้)
 • เลือกฐานข้อมูล ( Database) ได้ทั้ง Access และ My SQL )

ตัวอย่างการต่อใช้งาน (Wiring Diagram)  เครื่องสแกนใบหน้า วัดอุณหภูมิและตรวจคัดกรองผู้ป่วย HIP CIF 712

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า (เฉพาะในกรณีที่บริษัทติดตั้งให้เท่านั้น)

1. สินค้าและบริการรับประกัน 2 ปี ฟรี On site Service (เฉพาะเครื่องสแกนใบหน้า) รายการอื่นรับประกัน 1 ปี

2. ฟรี ค่าแรงและอะไหล่ ในการตรวจซ่อม ตลอด 2 ปี (เฉพาะเครื่องสแกนใบหน้า) รายการอื่นรับประกัน 1 ปี

3. อบรมการใช้งาน ฟรี ตลอดการใช้งาน (ณ ห้องอบรมบริษัท) หรือ ดู Live สดผ่าน Facebook, ดู VDO ผ่าน Youtube, Website, Line OA

4. ฟรี บริการแก้ปัญหาเรื่องการใช้งานโปรแกรมโดยการ Remote หน้าจอคอมพิวเตอร์ลูกค้า ตลอดอายุการรับประกัน

5. ฟรี เครื่องสำรองระหว่างซ่อม ตลอดอายุการรับประกัน (เฉพาะเครื่องสแกนใบหน้า) 


Visitors: 36,950