ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

รุ่น     Download  
         
BIOSEC        
เครื่องสแกนใบหน้า BIOSEC VAF608S      
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ BIOSEC VAC602S      
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ BIOSEC VAT200Z      
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ BIOSEC VAT180Z      
HIP        
เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF712      
กล้องตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจจับความร้อน HIP CM92H      
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMI681S      
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMI810U      
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CI809U      
เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMIF66S      
เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMIF75S      
เครื่องสแกนใบหน้า HIP CIF76S      
เครื่องสแกนใบหน้า HIP CIF77S      
เครื่องทาบบัตร HIP CI100S      
เครื่องทาบบัตร HIP CMG293      
เครื่องทาบบัตร HIP CMG290      
ZKTECO        
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTECO UA300      
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTECO X6      
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTECO F18      
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTECO TF1700      
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTECO F22      
เครื่องสแกนใบหน้า ZKTECO UFACE800      
เครื่องสแกนใบหน้า ZKTECO SMARTAC1      
เครื่องทาบบัตร ZKTECO C100      


Visitors: 179,017