เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712

เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมบันทึกเวลาการทำงานและเปิดปิดประตู

 

HIP CIF 712

 โควิด 19 กลับมาระบาดรอบใหม่ สายพันธุ์ใหม่ ติดง่าย และ เร็วกว่าเก่าทั้งทางลมหายใจและการสัมผัส ปลอดภัยไว้ก่อน ด้วยการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองผู้มาติดต่อ เป็นเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้สัมผัส

เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อตรวจคัดกรองผู้มาติดต่อ หรือเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน HIP CIF 712 เป็นเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิในเครื่องเดียวกัน สามารถสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิได้ในระยะไกล หลีกเลี่ยงการสัมผัส ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถจดจำและสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยระบบประมวลอัจฉริยะควบคุมการทำงานด้วย AI เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน HIP CIF 712 สามารถสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิได้ทั้งคนที่มีการลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนใบหน้าไว้ ทั้งคนที่สวมหน้ากากและไม่ได้สวมหน้ากาก สามารถติดตั้งใช้งานสำหรับเป็นเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างเดียวก็ได้หรือจะติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมบันทึกเวลาทำงานในเครื่องเดียวก็ได้ทำให้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย

 

 

ไลน์ โทร ปริ้นใบเสนอราคา

ท่านมีปัญหาหรือความกังวลในการรับมือการกลับมาระบาดรอบใหม่ ของ COVID 19 หรือไม่

 1. COVID 19 สายพันธุ์ใหม่ เชื้อแพร่กระจาย เร็วและรุนแรงกว่า ด้วยการหายใจและสัมผัส
 2. ในแต่ละวันมีผู้มาติดต่อจำนวนมากและมาจากหลากหลายสถานที่
 3. ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ สังเกตด้วยตาเปล่าไม่รู้ ต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 4. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่ใช้อยู่ ไม่ละเอียดมากพอ หรือมีการสัมผัสใกล้เกินไป
 5. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่มีการเก็บประวัติของผู้ผ่านเข้า-ออก ตามประวัติการสัมผัสไม่ได้
 6. ผู้มาติดต่อหรือพนักงานไม่สวมหน้ากาก เข้าสำนักงาน สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่และติดเชื้อ
 7. ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือ ร.ป.ภ.คอยนั่งเฝ้าหน้าประตูทางเข้าตลอดเวลา
 8. ต้องใช้คนคอยตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องตรวจวัดแบบมือถือ เสียภาพลักษณ์องค์กร
 9. มีลูกค้าหรือผู้มาติดต่อในแต่ละวันจำนวนมาก  การตรวจวัดไม่ทั่วถึง
 10. ลูกค้าไม่กล้าเข้าร้าน เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัย
 11. พนักงานต้องสัมผัสลูกค้าหรือผู้มาติดต่อแปลกหน้าตลอดเวลา เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย
 12. ไม่สามารถเก็บและดูข้อมูลการผ่านเข้าออกพื้นที่ย้อนหลัง เพื่อติดตามได้หากเกิดกรณีสงสัยว่าติดเชื้อ

ปัญหาและความกังวลของท่านในการกลับมาระบาดรอบใหม่ ของ Covid 19 จะหมดไป ด้วย

 เครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน HIP CIF 712

 1. เป็นเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน อ่านได้ระยะไกล ไร้สัมผัส ปลอดภัยกว่า
 2. สแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว แม้มีจำนวนคนผ่านเข้าออกเยอะในแต่ละช่วงเวลา
 3. ระบบสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ จะตรวจวัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟาเรด ประมวลผลด้วย AI มั่นใจ 100%
 4. เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ทุกคนไม่ต้องลงทะเบียน เพียงเดินผ่านและสแกนใบหน้า
 5. ผู้มาติดต่อหรือพนักงานสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าทำงานหรือติดต่องานในบริษัทหรือหน่วยงาน ช่วยคัดกรองทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย แก่ลูกค้า และพนักงาน
 6. มีเสียงพูดเตือนหากไม่สวมหน้ากากเข้าพื้นที่ เพื่อแจ้งผู้มาติดต่อให้ทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร หรือไม่เปิดประตูให้ผ่าน กรณีติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิกับประตูปีกผีเสื้อหรือระบบควบคุมการเปิดปิดประตู
 7. ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่หรือ ร.ป.ภ.คอยนั่งเฝ้าหน้าประตูทางเข้าตลอดเวลา ประหยัดกำลังคน และงบประมาณ
 8. หลีกเลี่ยงการสัมผัส ไม่ต้องใช้คนคอยวัดอุณหภูมิ ผู้มาติดต่อตลอดเวลา และเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 9. เครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิได้แบบไม่กำจัดจำนวนคน และรวดเร็ว สะดวก สบายกว่า
 10. ช่วยสร้างภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อและพนักงาน
 11. พนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องการสัมผัสลูกค้าหรือผู้มาติดต่อแปลกหน้าตลอดเวลา ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 12. เก็บและดูข้อมูลการผ่านเข้าออกพื้นที่ย้อนหลังได้ เพื่อสามารถติดตามหรือดูประวัติสัมผัสได้ มีรูปถ่ายและเก็บเป็นไฟล์ Excel ปริ้นท์เป็นรายงานได้
 13. นำข้อมูลการสแกนใบหน้าของผู้ที่ลงทะเบียนหรือพนักงาน มาคำนวณเวลาการทำงานผ่านโปรแกรมคำนวณเวลาและสามารถออกรายงานการมาทำงานได้ในเครื่องเดียว ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ
 14. โปรแกรมบันทึกเวลาทำงานของเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ สามารถตั้งกะการทำงานของพนักงานได้ และสามารถส่งข้อมูล Text file เพื่อลิ้งค์ข้อมูลกับโปรแกรมเงินเดือนได้ทุกโปรแกรม

 

คุณสมบัติเด่นๆของเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ HIP CIF712

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนใบหน้า 

HIP CIF 712

 • เก็บข้อมูลใบหน้าผู้ใช้งานด้วยการ Upload ไฟล์รูปภาพไปยังเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิได้โดยตรงอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว
 • ผู้มาติดต่อและพนักงานสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสำนักงาน ได้เลยโดยไม่ต้องถอดหน้ากาก ทำให้รวดเร็ว ประหยัดเวลาและปลอดภัย
 • ผู้มาติดต่อ ลูกค้า และบุคคลทั่วไป ที่เข้าพื้นที่หรือสำนักงาน สามารถสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิได้เลย โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนก่อน
 • เพิ่มความคล่องตัวการใช้งานด้วยโหมดการใช้งานรูป2 แบบ คือโหมดสวมหน้ากากเท่านั้น และ โหมดสวมหน้ากากหรือไม่สวมหน้ากากก็ได้
 • รองรับการใช้งานได้แบบไม่จำกัดจำนวนคนสำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถรองรับได้สูงสุดถึง 50,000 คน
 • สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วกว่า เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน ตรวจจับความร้อนและวัดอุณหภูมิได้ไกลถึง 1 เมตร
 • เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได้ทันทีที่ตัวเครื่อง ไม่ต้องลงโปรแกรมการใช้งานให้ยุ่งยาก
 • ดูรายงานคนเข้าพื้นที่ย้อนหลังและสามารถปริ้นท์เป็นรายงานได้ มากกว่า 100,000 เหตุการณ์ โดยเก็บทั้งไฟล์ภาพถ่ายและไฟล์ข้อมูล
 • สะดวก ง่ายดาย มีขาตั้งพื้น เคลื่อนย้ายง่าย ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • รองรับการติดตั้งใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ติดตั้งเป็นเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิอย่างเดียว ติดตั้งกับประตูออโต้แบบต่างๆเช่น ประตูปีกผีเสื้อ ประตูกั้น 3ขา
 • เครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 สามารถติดตั้งเป็นระบบควบคุมการเปิดปิดประตู (Access Control) กับชุดกลอนไฟฟ้าได้ทุกชนิด เช่น กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ กลอนโบล้วล็อค (Bolt Lock) เป็นต้น
 • สามารถติดตั้งกับประตูออโต้ดอร์ (Auto Door) หรือประตูอัตโนมัติ ได้ทุกรูปแบบ
 • เครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 มีความปลอดภัยด้วยการป้องกันการปลอมแปลงใบหน้า แยกได้ระหว่างใบหน้าจริง รูปถ่ายและภาพจากสมาร์ทโฟน 
 • เตือนด้วยเสียงพูดทุกครั้งหากผู้ผ่านเข้าพื้นที่ไม่สวมหน้ากาก (“กรุณาสวมหน้ากาก”) 
 • เชื่อมต่อการซิงค์ข้อมูลระหว่างเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย LAN ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • ลงทะเบียนใบหน้าและตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องง่ายๆเพียงทำรายการผ่านระบบ Web Server หรือ Browser บนตัวเครื่องได้เลย ไม่ต้องลงโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 • พนักงานบริษัทที่ต้องการนำข้อมูลการสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิไปเป็นข้อมูลการลงเวลาทำงานด้วยสามารถสร้างระเบียนพนักงาน ตั้งกะการทำงาน ออกรายงานการมาทำงาน สรุปการ ขาด ลา มา สาย ได้ทันทีผ่านโปรแกรมคำนวณเวลา HIP Time 4.0 
 • หมดปัญหาการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 ในที่มืดหรือตอนกลางคืนด้วยระบบหลอดไฟ Lighting LED ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน
 • สแกนง่าย ภาพคมชัด ด้วยหน้าจอสีขนาดใหญ่แบบ HD 7"IDP Display
 • พื้นที่จัดเก็บรูปภาพขนาดใหญ่ เก็บความจำแบบ DDR3 ขนาดสูงสุดถึง 8GB เก็บข้อมูลและรูปภาพมากถึง 100,000 เหตุการณ์ 100,000 รูปภาพ
 • ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ หรือ รปภ.คอยตรวจวัดไข้ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบมือถือซึ่งทำให้สิ้นเปลืองกำลังคน เกิดความล่าช้า ดูแลไม่ทั่วถึง และทำให้เสียภาพลักษณ์ขององค์กร 
 • มีระบบป้องกันละอองน้ำและฝุ่นได้ดีหรือที่ระดับมาตรฐาน IP65 (ละองน้ำกระเซ็น และฝุ่นระดับเข้มข้น)

เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 ติดตั้งได้ทุกรูปแบบ

เครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 ช่วยให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และใช้งานได้หลากหลายแบบ

อุปกรณ์เสริม (ไม่รวมในรายการสินค้าปกติ)

ทำความรู้จักกับโปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน HIP Time 4.0

เกี่ยวกับ "โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน HIP TIME 4.0"

โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน HIP Time 4.0 เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณเวลาทำงาน ( Time Attendance ) ซึ่งเป็นโปรแกรมตัวใหม่ล่าสุด จากค่าย HIP เป็นโปรแกรมที่ใช้งานคู่กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ รุ่นใหม่ๆของ HIP ได้แก่ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  เครื่องสแกนใบหน้า ตระกูล S Series เช่น  HIP CMI F 75, HIP CMI F 76,และ HIP CMI F 77 และเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิและตรวจวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712,HIP CIF 718 เป็นต้น

จุดเด่นของ "โปรแกรมคำนวณเวลา HIP Time 4.0" ที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาจากโปรแกรมรุ่นก่อนๆได้แก่

 • สามารถเชื่อมต่อกับตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า หรือเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ ได้แบบ Real time ทำให้เห็นหรือดึงข้อมูลการสแกนของพนักงานมาดูและออกรายงานได้ทันที
 • สามารถบริหารจัดการและเก็บฐานข้อมูล (Data Base) ผ่านระบบ คลาวด์คอมพิวติง (Cloud computing) ได้ เหมาะกับองค์กรหรือบริษัทที่มีสาขาและต้องการดึงข้อมูลการบันทึกเวลาทำงาน จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า จากสาขามายังสำนักงานใหญ่ ช่วยให้การจัดการข้อมูล ง่ายดาย สะดวกและรวดเร็ว และมีต้นทุนที่ประหยัดกว่า
 • มีระบบฐานข้อมูล ( Data Base ) แบบ SQL Server ซึ่งเป็ระบบฐานข้อมูลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ในการจัดเก็บข้อมูล ทำให้จัดเก็บข้อมูลได้เยอะกว่า และเป็น ฐานข้อมูล ( Data Base ) แบบ SQL Server มีระบบการเข้ารหัสความปลอดภัยขั้นสูงทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย
 • มีระบบแจ้งเตือนการทำรายการผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สแกนใบหน้า เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ผ่านทางโปรแกรมไลน์ ( LINE )ช่วยให้ทราบทุกครั้งที่มีการสแกนใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า หรือเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ
 • สามารถแจ้งเตือนวัน เวลา ในการสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ รูปหน้าและอุณหภูมิของผู้สแกนใบหน้า ( กรณีใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 )
 • ในกรณีที่นำโปรแกรมคำนวณเวลา HIP Time 4.0 ไปใช้งานร่วมกับ เครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712,HIP CIF 718 โปรแกรมสามารถออกรายงานการเข้าพื้นที่ของคนที่มาติดต่อบริษัทโดยมีเก็บเป็นรูปภาพขณะที่มีการสแกนใบหน้า และมีรายงานเวลาเข้าพื้นที่ สามารถดูย้อนหลังและปริ้นท์รายงงานเป็น Excel ได้

สิ่งที่ท่านจะได้รับจาก โปรแกรม HIP Time 4.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมของเครื่องสแกนใบหน้า และวัดอุณหภูมิ

HIP CIF 712

(ในกรณีที่ใช้เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิและบันทึกเวลาทำงานคู่กัน หากต้องการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องลงโปรแกรมนี้)

 • โปรแกรมคำนวณเวลา  HIP Time 4.0 สามารถเลือกใช้งานโปรแกรมได้ 2 ภาษา ได้แก่ภาษาไทยและอังกฤษ
 • สามารถลงโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง ในกรณีที่ต้องการเลือกใช้ฐานข้อมูลที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นแบบ SQL Server และสามารถแชร์ฐานข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเพื่อใช้งานร่วมกันได้ กรณีมีผู้รับผิดชอบร่วมกันหลายคน
 • ดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 แบบทันที ( Real time) หรือสามารถตั้งเวลาการดึงข้อมูลแบบอัตโนมัติ เช่น ดึงข้อมูลทุก 4 ชั่วโมงหรือดึงข้อมูลเวลา 10.00 น.ของแต่ละวัน สะดวก ง่ายดาย ประหยัดเวลา
 • จัดการตั้งค่าต่างๆของเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ  HIP CIF 712 เช่น การตั้งวันที่ เวลา การลบข้อมูลผู้ใช้ผ่านทางโปรแกรม
 • สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาการเก็บหรือลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งาน กรณีมีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนใบหน้า HIP CIF 712 ใช้งานมากกว่า 1 เครื่อง โดยสามารถ Download ข้อมูลผู้ใช้งานจากเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ  HIP CIF 712 เครื่องที่มีข้อมูลและทำการ Upload ข้อมูลผู้ใช้ไปยังเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 เครื่องอื่นๆ
 • สามารถสั่งการทำงานของตัวเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ  HIP CIF 712 ผ่านโปรแกรมได้ เช่น การตั้งเวลาที่ตัวเครื่อง  การจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดการข้อมูลการบันทึกเวลา เช่น การลบข้อมูลการบันทึก
 • ทราบข้อมูลแบบทันที (Real time ) ของคนที่สแกนใบหน้าผ่านเเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF712  ด้วยการแจ้งเตือนข้อมูลผ่านทาง LINE เช่น ชื่อ รหัส วัน เวลาสแกน และอุณหภูมิของผู้สแกนใบหน้า
 • มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลพนักงาน  สร้างระเบียนพนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล รหัสพนักงาน แผนก ฝ่าย วันเริ่มงาน ฯลฯ
 • สร้างตารางทำงานหรือกะการทำงานของพนักงานได้ไม่จำกัดจำนวนกะ ครบถ้วน สมบูรณ์ และง่ายดาย
 • สามารถกำหนดตารางกะการทำงานแบบข้ามคืนได้ ( เช่น เข้างาน เวลา18.00 น.และเลิกงานเวลา 06.00 น.ของวันถัดไป ) กรณีมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดูข้อมูลรายงานการมาทำงานง่ายๆด้วยการเลือกดูข้อมูลการทำงานของพนักงาน ได้ โดยการกำหนด ชื่อพนักงาน แผนก หรือเลือกดูจากการกำหนด วันที่ เวลา
 • ออกรายงานสรุปการ ขาด ลา มา สาย และ OT ของพนักงาน เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือสามารถกำหนดช่วง วันที่ เวลา ได้เอง
 • ดูข้อมูลการสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิของเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 ทั้ง รูปถ่าย วันที่ เวลาที่สแกน และอุณหภูมิของผู้สแกน ตามวันที่และเวลาที่กำหนดและปริ้นท์รายงานเป็น Excel ได้
 • สะดวกด้วยการส่งออกข้อมูลรายงานการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานในรูปแบบของไฟล์ต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น Excel,CSV,PDF,Word,Access,และText file
 • Link กับโปรแกรมคิดเงินเดือน ( Payroll ) ง่ายๆด้วยการส่งออกข้อมูลการสแกนเป็น Text file สามารถ Link ข้อมูลได้กับทุกโปรแกรมเงินเดือน เช่น Business plus Prosoft เป็นต้น
 • สร้าง ชื่อวันลา ตามประเภทการลาและกำหนดวันลาประเภทต่างๆให้กับพนักงานได้ และสามารถสรุปยอดการลา ตามวัน เวลา ที่ค้นหาได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลงานของพนักงานได้
 • ตั้งวันหยุดนขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปีประเภทต่างๆได้แบบไม่จำกัด เช่น วันปีใหม่ วันSQLสงกรานต์ เป็นต้น
 • ปลอดภัยกว่าโดยสามารถกำหนดรูปแบบการจำกัดสิทธิการเข้าออกประตู (Time zone ) ได้ 32 รูปแบบ ในกรณีใช้เครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งกับระบบเปิดปิดประตู (Access Control)
 • ปลอดภัยและเก็บข้อมูลได้เยอะกว่าโดยฐานข้อมูล ( Database) มีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Access และ  SQL

การตั้งค่าเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 ผ่าน Web Server ของตัวเครื่อง

การตั้งค่าต่างๆบนตัวเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF712 นั้นสามารถตั้งค่าต่างๆ เช่น วัน เวลา และเงื่อนไขการใช้งานต่างๆ รวมทั้งการ Up load รูปภาพของผู้ใช้ที่ต้องการลงทะเบียน ได้โดยตรงที่ตัวเครื่อง ผ่านระบบ Web Server ของตัวเครื่อง ซึ่งตัวเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF712 เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย LAN 


หน้าต่างการตั้ง วัน เวลา เขตโซนเวลาบนตัวเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ HIP CIF712  ผ่านระบบ Web Server ของตัวเครื่อง


หน้าต่างการตั้งค่าการใช้งานต่างๆบนตัวเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ HIP CIF712  ผ่านระบบ Web Server ของตัวเครื่อง เช่น การตั้งเสียงเตือนเมื่อมีอุณหภูมิเกินกำหนด การสแกนโดยการสวมหรือไม่สวมหน้ากาก เป็นต้น

หน้าต่างการ Up load รูปภาพพนักงาน พร้อมใส่รายละเอียดข้อมูลต่างๆให้กับพนักงาน เช่น ชื่อ รหัสพนักงาน

หน้ารายงานการสแกนใบหน้าเพื่อวัดอุณหภูมิ โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าเปรียบเทียบระหว่างรูปที่เก็บเป็นข้อมูลไว้ในครั้งแรกกับการมาสแกนใช้งานจริงล่าสุด โดยหากมีการลงทะเบียนไว้จะปรากฎรูปภาพขึ้นมาเปรียบเทียบกัน พร้อมแสดงชื่อ เวลาการสแกน อุณหภูมิ ดังรูป แต่หากไม่ได้ลงทะเบียนหรือเป็นบุคคลทั่วไป จะแสดงเฉพาะรูปที่สแกนล่าสุดเท่านั้น และในช่องชื่อจะไม่ปรากฎชื่อขึ้นมา แต่จะแสดง วันเวลาการสแกนและอุณหภูมิ ทั้งนี้สามารถสแกนใบหน้าเพื่อวัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องถอดหน้กาก แม้ตอนลงทะเบียนจะสวมหน้าหรือไม่ก็ตาม

ตัวอย่างหน้าใช้งานโปรแกรม " HIP TIME 4.0 "

หน้าต่างการตั้งค่าการเชื่อมต่อตัวเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF712 กับโปรแกรม HIP Time 4.0 โดยระบุค่า IP Address ชื่อเครื่อง และ Port การเชื่อมต่อ เป็นต้น 

หน้าต่างการสั่งการทำงานของตัวเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ HIP CIF712 ผ่านทางโปรแกรม HIP Time 4.0 เช่น การ Up load ข้อมูลผู้ใช้ การ Down load ข้อมูลการสแกนลงเวลาของพนักงาน การลบข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลการบันทึกเวลา และการตั้งค่าต่างๆ เช่น วัน เวลา บนตัวเครื่องใบหน้า เป็นต้น

หน้าต่างการสร้างแผนกให้กับพนักงาน โดยโปรแกรมสามารถสร้างแผนกได้แบบจำกัดจำนวนแผนก

หน้าต่างการสร้างข้อมูลระเบียนพนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล แผนก รหัสพนักงาน วัน เดือน ปี เกิด วันที่เริ่มทำงาน เลขบัตรประชาชน และเงินเดือน เป็นต้น

หน้าต่างการสร้างตารางเวลาทำงานและกะการทำงาน โดยสามารถระบุเงื่อนไขและเวลาในการสแกนเข้าออกและชั่วโมงการทำโอทีได้

หน้าต่างการกำหนดกะการทำงานให้กับพนักงาน โดยสามารถระบุกะการทำงานพนักงานได้เป็นรายบุคคล รายแผนก หรือทั้งบริษัท โดยระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของกะการทำงานได้

หน้าต่างการส่งข้อมูลรายงานเวลาทำงานแบต่างๆ โดยสามารถเลือกส่งออกข้อมูลรายงานตามช่วงเวลาที่ต้องการ พร้อมเลือกหัวข้อที่ต้องการส่งออกข้อมูล เช่น ชื่อ รหัส วัน เวลา และสามารถเลือกรูปแบบในการส่งออกได้หลายรูปแบบ เช่น Text file,Excel,PDF เป็นต้น

                                                                                                                                                                                                                         

ตัวอย่างรายงานรูปแบบต่างๆของโปรแกรม " HIP Time 4.0 "

ตัวอย่างรายงานแสดงเวลาการสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิหรือบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน โดยรายงานแบบนี้จะแสดงทุกครั้งที่มีการสแกนใบหน้า การดูรายงานแบบนี้ มักจะเป็นการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิคู่กับระบบการเปิดปิดประตู ซึ่งจะสามารถดูการเข้าประตูได้ทุกครั้งที่มีการสแกนใบหน้าอย่างละเอียดทุกครั้ง และแสดงรายงานตามแนวนอน

ตัวอย่างรายงานแสดงเวลาการสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิหรือบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน โดยรายงานแบบนี้จะแสดงทุกครั้งที่มีการสแกนใบหน้า การดูรายงานแบบนี้ มักจะเป็นการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิคู่กับระบบการเปิดปิดประตู ซึ่งจะสามารถดูการเข้าประตูได้ทุกครั้งที่มีการสแกนใบหน้าอย่างละเอียดทุกครั้ง และแสดงรายงานตามแนวตั้งเรียงบันทัดลงด้านล่าง โดยมีรายละเอียดที่แสดง เช่น รหัสพนักงาน ชื่อ แผนก วัน เวลาที่มีการสแกน และประเภทของการทำรายการ เช่น มือ หรือ ใบหน้าเป็นต้น

ตัวอย่างรายงาน การเช็คเวลาการสแกนใบหน้าเพื่อวัดอุณหภูมิหรือการเข้าออกประตู โดยโปรแกรมจะแสดงจำนวนครั้งของการสแกนในแต่ละวัน และจะแสดงเฉพาะครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่มีการสแกนใบหน้าเท่านั้น โดยจะไม่มีการมีการคำนวณเวลาทำงานให้ แต่จะแสดงจำนวนครั้งในการสแกนใบหน้าในแต่ละวันให้ เหมาะสำหรับดูรายงานการเข้าออกประตูของพนักงานในแต่ละวัน

ตัวอย่างรายงาน ดูวันลาของพนักงานในแบบต่างๆ ตามรูปแบบที่เรากำหนดประเภทของวันลาไว้ เหมาะสำหรับใช้ดูวันลาของพนักงาน ในกรณีที่บริษัทมีสิทธิ์ในการลา หรืมีจำนวนวันลาประจำปีให้พนักงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าหมดวันลาหรือยัง หรือยังเหลือสิทธิ์ในการลาประเภทไหนอีกหรือไม่

ตัวอย่างรายงาน การส่งข้อมูลรายงานในรูปแบบ Text file เพื่อใช้เชื่อมข้อมูลกับโปรแกรมอื่นๆเช่น โปรแกรมคำนวณเงินเดือน (Payroll)  โดยสามารถเลือกส่งข้อมูลต่างๆได้ตามที่เราต้องการ เช่น ไอดีพนักงาน รหัสพนักงาน วัน เวลา โดยสามารถกำหนดรูปแบบในการส่งออกได้เอง และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรมคำนวณเงินเดือนได้ทุกโปรแกรม เช่น บิซิเนสพลัส ไทเกอร์ซอฟท์ โปรซอฟท์ จีเนียส เป็นต้น

                                                                                                                                                                                                           

ภาพผลงานการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 ส่วนหนึ่งของเรา

วีดีโอผลงานการติดตั้ง"เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712" ส่วนหนึ่งของเรา

การติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 พร้อมอุปกรณ์

 • ติดตั้งภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ
 • ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 ตามลักษณะการใช้งานแบบต่างๆ
 • ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเดินสาย LAN ใส่รางเก็บสายอย่างเรียบร้อย ฟรี 10 เมตร
 • ใช้เวลาในการติดตั้ง 1-2 ชั่วโมง และ 3-4 ชั่วโมงกรณีติดคู่กับระบบเปิดปิดประตู

 

การอบรมการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 พร้อมโปรแกรม

 • ติดตั้งโปรแกรม HIP Time 4.0 และ โปรแกรม  SQL Server พร้อมตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางโปรแกรมรีโมทหรือด้วยตัวเอง
 • สอนการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ HIP CIF 712 ทาง Facebook live หรือด้วยตัวเอง
 • สอนการใช้งานโปรแกรม HIP Time 4.0 ทาง Facebook live หรือด้วยตัวเอง

การรับประกันสินค้าและการบริการหลังการขาย

 • สินค้าและบริการรับประกัน 2ปีเต็ม ฟรี ค่าแรงและอะไหล่ (ต่างจังหวัดมีค่าเดินทาง)
 • บริการ On site Service ฟรีตลอดอายุการรับประกันสำหรับเครื่องสแกนใบหน้า HIP CIF 712 (กรุงเทพ-ปริมณฑล)
 • บริการตอบปัญหาการใช้งานทุกวัน 08.00-20.00 น.ไม่เว้นวันหยุด
 • มี Call Center คอยบริการแก้ปัญหาใช้งาน
 • บริการรีโมทหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Team viewer และ Facebook live แก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรม
 • มี Live สด สอนการใช้งานทาง Facebook และเข้ากลุ่ม Facebook สำหรับการดูวีดีโอสอนการใช้งานดูได้ตลอดชีพ ไม่มีหมดอายุ

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจสินค้าและบริการของเรา

คำถามที่พบบ่อย

Q : การเก็บข้อมูลใบหน้าของเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ เก็บอย่างไร

A : Upload ไฟล์รูปภาพขึ้นเครื่องโดยตรง

Q : หน้าจอมีปุ่มกดเมนูสำหรับตั้งค่าหรือไม่

A : ไม่มีปุ่มหน้าจอ ตั้งค่าผ่าน Web Server ของตัวเครื่องได้โดยตรง

Q : สามารถตั้งค่าต่างๆบนตัวเครื่องได้อย่างไร

A : ตั้งค่าผ่าน Web Server ของตัวเครื่องได้โดยตรง

Q : ลูกค้าต่างจังหวัด มีบริการติดตั้งหรือไม่ คิดค่าบริการอย่างไร

A : มีบริการติดตั้งทั่วประเทศ ติดตั้งฟรี คิดเฉพาะค่าเดินทางตามระยะทางของแต่ละจังหวัด

Q : ลูกค้าต่างจังหวัด มีบริการหลังการขายอย่างไร

A : สอนการใช้งานทาง Face book Live , You tube ,Call Center , รีโมทหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ VDO สอนการใช้งาน

Q : โปรแกรมติดตั้งฟรีหรือไม่ สามารถดาวน์โหลดได้จากที่ไหน

A : ติดตั้งฟรี ดาวน์โหลดได้จาก Web site ของ บริษัทฯ

Q : เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้หรือไม่

A : ถ้าเป็นภายนอกอาคารที่มีหลังคา บังแดดและฝน สามารถติดตั้งได้

Q : สามารถติดตั้งหรือส่งสินค้าได้ภายในกี่วันหลังจากสั่งซื้อสินค้า

A : ติดตั้งหรือส่งสินค้าได้ ภาย 3 วัน

Q : การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

A : ชำระเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามบริษัทหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทหรือชำระเป็นเงินสด หลังติดตั้งเสร็จและส่งมอบงาน ลูกค้าต่างจังหวัดมัดจำค่า   สินค้า 30% ก่อนเดินทางไปติดตั้ง

Q : ใช้ระยะเวลาในการติดตั้งนานหรือไม่

A : 2-3 ชั่วโมง สำหรับติดตั้งแบบวัดอุณหภูมิทั่วไป และ 3-4 ชั่วโมง สำหรับติดตั้งกับระบบเปิดปิดประตู (Access Control)

Q : ต้องดูหน้างานก่อนการติดตั้งหรือไม่

A : ลูกค้าสามารถแอดไลน์เพื่อส่งรูปประตูหรือหน้างานการติดตั้งมาให้ดูก่อนได้

 

เกียรติประวัติและผลงานของบริษัท

หนังสือรับรอง “ช่างเทคนิคระบบความปลอดภัย”

จาก

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการออกบูธงานแสดงสินค้าของบริษัท

เงื่อนไขการชำระค่าสินค้าและบริการ

 • ไม่ต้องมีเงินมัดจำ (ยกเว้นสินค้าสั่งพิเศษและลูกค้าต่างจังหวัด)
 • ชำระค่าสินค้าและบริการหลังติดตั้งและส่งมอบงานเรียบร้อย
 • ชำระเป็นเงินสด เช็คสั่งจ่ายในนามบริษัทหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

 

ศูนย์จำหน่าย ติดตั้ง ฝึกอบรมและการให้บริการหลังการขาย เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ อุปกรณ์สำหรับบันทึกเวลาทำงานและระบบควบคุมการเปิดปิดประตู ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบประตูอัตโนมัติอื่นๆ ภายใต้ผลิตภัณฑ์  BIOSEC HIP และ ZKTECO

บริษัท ว้อยซ์เกท ซิสเต็ม แอนด์ ซอฟท์แวร์ จำกัด

2109 ซอยกาญจนาภิเษก008 แขวงบางแค

เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0 1055 53078 16 3

ติดต่อสอบถาม

สำนักงาน  โทร. 02 803 4300 ต่อ 0 ( วันจันทร์ – วันเสาร์เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น.ยกเว้นวันหยุด)

สายด่วนฝ่ายขาย คุณก้อย  โทร. 081 346 9789,097 295 1234 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)

สายด่วนบริการหลังการขาย โทร. 080 590 5050 หรือ โทร. 02 8034300 ต่อ 106 หรือ กด 0

E-Mail : sale@vss.co.th

 

Visitors: 175,124