เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย  พร้อมบันทึกเวลาการทำงานและควบคุมการเปิดปิดประตู

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมบันทึกเวลาการทำงานและเปิดปิดประตู

 

ZKTeco Smart AC1[TI]

       เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI] เป็นเครื่องสแกนใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิร่ายกาย ในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กลับมาระบาดรอบใหม่ ซึ่งแพร่กระจายได้ง่ายและเร็วกว่า ทั้งจากการสัมผัสและทางการหายใจ

       เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเดินผ่าน ZKTeco Smart AC1[TI] เป็นเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิในเครื่องเดียวกันที่ สามารถสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิได้ระยะไกลสูงสุดถึง 2เมตร อีกทั้งสามารถสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยใช้เวลาเพียงไม่ถึง 1วินาทีต่อคน ช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัส ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19 สามารถจดจำและสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยระบบประมวลผลอัจฉริยะควบคุมการทำงานด้วย AI เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน ZKTeco Smart AC1[TI] สามารถสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิได้ทั้งคนที่มีการลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนใบหน้าไว้ หรือคนที่สวมหน้ากากและไม่ได้สวมหน้ากาก สวมแว่นกันแดด หรือสวมหมวกก็สามารถสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิได้ สามารถติดตั้งใช้งานสำหรับเป็นเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างเดียวก็ได้หรือจะติดตั้งเพื่อ เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมบันทึกเวลาทำงานในเครื่องเดียวก็ได้โดยมีโปรแกรมสำหรับคำนวณเวลาการทำงาน ทำให้สะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย

      

เครื่องสแกนหน้า SMART AC1

         เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI] ยังสามารถติดตั้งกับระบบควบคุมการเข้าอกประตู ( Access Control ) ได้ทุกรูปแบบ เช่น ประตูปีกผีเสื้อ ( Flap Gate ) ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ( Auto Door ) และติดตั้งกับชุดกลอนไฟฟ้าสำหรับเปิดปิดประตูทุกชนิดทั้งกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าและกลอน โบล้วล็อค ( Bolt Lock ) เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI] สามารถติดตั้งกับผนังโดยมีขายึดชนิดพิเศษโดยเฉพาะหรือจะติดตั้งกับขาตั้งพื้นก็สะดวก สบาย ในการเคลื่อนย้ายจุดใช้งาน เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI] ใช้งานง่ายๆโดยสามารถสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียน และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้แบบไม่จำกัด

 

ไลน์ โทร ปริ้นใบเสนอราคา

ท่านมีปัญหาหรือความกังวลในการรับมือการกลับมาระบาดรอบใหม่ ของ COVID 19 หรือไม่

 1. COVID 19 สายพันธุ์ใหม่ เชื้อแพร่กระจาย เร็วและรุนแรงกว่า ด้วยการหายใจและสัมผัส
 2. ในแต่ละวันมีผู้มาติดต่อจำนวนมากและมาจากหลากหลายสถานที่
 3. ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ สังเกตด้วยตาเปล่าไม่รู้ ต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการตรวจวัดอุณหภูมิ
 4. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่ใช้อยู่ ไม่ละเอียดมากพอ หรือมีการสัมผัสใกล้เกินไป
 5. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิทั่วไป ไม่มีการเก็บประวัติของผู้ผ่านเข้า-ออก ตามประวัติการสัมผัสไม่ได้
 6. ผู้มาติดต่อหรือพนักงานไม่สวมหน้ากาก เข้าสำนักงาน สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่และติดเชื้อ
 7. ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือ ร.ป.ภ.คอยนั่งเฝ้าหน้าประตูทางเข้าตลอดเวลา
 8. ต้องใช้คนคอยตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องตรวจวัดแบบมือถือ เสียภาพลักษณ์องค์กร
 9. มีลูกค้าหรือผู้มาติดต่อในแต่ละวันจำนวนมาก  การตรวจวัดไม่ทั่วถึง
 10. ลูกค้าไม่กล้าเข้าร้าน เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัย
 11. พนักงานต้องสัมผัสลูกค้าหรือผู้มาติดต่อแปลกหน้าตลอดเวลา เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย
 12. ไม่สามารถเก็บและดูข้อมูลการผ่านเข้าออกพื้นที่ย้อนหลัง เพื่อติดตามได้หากเกิดกรณีสงสัยว่าติดเชื้อ

ปัญหาและความกังวลของท่านกับการกลับมาระบาดรอบ 2 ของ COVID 19 จะหมดไปด้วย

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย   ZKTeco Smart AC1 [TI]

 1. เป็นเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน อ่านได้ระยะไกลถึง 2 เมตร ไร้สัมผัส ปลอดภัยกว่า
 2. สแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ด้วยระบบ AI แม้มีจำนวนคนผ่านเข้าออกเยอะในแต่ละช่วงเวลาโดยสามารถอ่านได้เร็วกว่า 1 วินาทีต่อ 1 ใบหน้า
 3. ระบบสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ จะตรวจวัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟาเรด ประมวลผลด้วย AI มั่นใจ 100%
 4. เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ทุกคนไม่ต้องลงทะเบียน เพียงเดินผ่านและสแกนใบหน้า
 5. ผู้มาติดต่อหรือพนักงานสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าทำงานติดต่องานในบริษัทหรือหน่วยงานช่วยคัดกรอง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย แก่ลูกค้า และพนักงาน
 6. มีเสียงพูดเตือนหากไม่สวมหน้ากากเข้าพื้นที่ เพื่อแจ้งผู้มาติดต่อให้ทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร หรือไม่เปิดประตูให้ผ่าน กรณีติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิกับประตูปีกผีเสื้อหรือระบบควบคุมการเปิดปิดประตู
 7. ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่หรือ ร.ป.ภ.คอยนั่งเฝ้าหน้าประตูทางเข้าตลอดเวลา ประหยัดกำลังคน และงบประมาณ
 8. หลีกเลี่ยงการสัมผัส ไม่ต้องใช้คนคอยวัดอุณหภูมิ ผู้มาติดต่อตลอดเวลา และเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 9. เครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิได้แบบไม่กำจัดจำนวนคน และรวดเร็ว สะดวก สบายกว่า
 10. ช่วยสร้างภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อและพนักงาน
 11. พนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องการสัมผัสลูกค้าหรือผู้มาติดต่อแปลกหน้าตลอดเวลา ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 12. เก็บและดูข้อมูลการผ่านเข้าออกพื้นที่ย้อนหลังได้ เพื่อสามารถติดตามหรือดูประวัติสัมผัสได้ มีรูปถ่ายและเก็บเป็นไฟล์ Excelปริ้นท์เป็นรายงานได้
 13. นำข้อมูลการสแกนใบหน้าของผู้ที่ลงทะเบียนหรือพนักงาน มาคำนวณเวลาการทำงานผ่านโปรแกรมคำนวณเวลาและสามารถออกรายงานการมาทำงานได้ในเครื่องเดียว ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย  ZKTeco Smart AC 1 [TI] สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

การติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้ากับประตูปีกผีเสื้อ

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1 [TI] ติดตั้งได้ทุกรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน

ฟังก์ชั่นพิเศษเฉพาะของ เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI]

 • รองรับการสแกนใบหน้า / สแกนลายฝ่ามือ /สแกนลายนิ้วมือ / รหัสผ่าน/การสแกนขณะสวมหน้ากาก
 • การตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย·ระยะการวัดอุณหภูมิได้ไกลสูงสุด 30 ซม. -120 ซม.
 • ความแม่นยำในการวัด: + 0.3 ° C ด้วยระยะทาง 80 ซม.
 • สามารถตรวจวัดอุณหภูมิด้วยระบบสแกนใบหน้าและระบบสแกนลายฝ่ามือ
 • ระบบจดจำใบหน้าความถูกต้องแม่นยำแบบไบโอเมตริกซ์แบบไม่สัมผัสการเพื่อตรวจจับอุณหภูมิ
 • การระบุตัวตนของบุคคลที่สวมหน้ากาก การตรวจวัดอุณหภูมิภาพความร้อนด้วยความเร็วสูง 0.1 วินาทีระยะ 30 - 120 ซม.
 • มีระบบป้องกันการสแกนภาพด้วยวิดีโอ หน้ากาก 3 มิติ ภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟน และภาพถ่ายทั่วไป
 • การตรวจวัดอุณหภูมิและการระบุตัวตนแบบสวมหน้ากากซึ่งช่วยขจัดปัญหาด้านสุขอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตั้งอัลกอริธึมป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูงสุดสำหรับการจดจำใบหน้าจากรูปภาพและวิดีโอ ทุกประเภท
 • มีระบบการจดจำลายฝ่ามือแบบ 3-in-1 (รูปทรงฝ่ามือ พิมพ์ฝ่ามือ และเส้นลายมือ) สแกนเร็วภายใน 0.35 วินาทีต่อฝ่ามือ
 • ข้อมูลลายฝ่ามือที่ได้มาจะถูกเปรียบเทียบกับเทมเพลตลายฝ่ามือสูงสุด 3,000 รายการ
 • เครื่องตรวจจับอุณหภูมิและหน้ากากจะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและช่วยป้องกันการติดเชื้อได้โดยตรงในแต่ละจุดเชื่อมต่
 • ของสถานที่ใด ๆ และพื้นที่สาธารณะเช่นโรงพยาบาลโรงงานโรงเรียนอาคารพาณิชย์สถานีต่างๆ
 • มีระบบการวัดอุณหภูมิของร่างกายที่แม่นยำแม้สวมหน้ากาก ฟังก์ชั่นระบุตัวตนของแต่ละบุคคลระหว่างการตรวจสอบใบหน้าและฝ่ามือ

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังติดตั้ง เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI]

 • สามารถสแกนใบหน้า สแกนฝ่ามือ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้ป่วย บันทึกเวลาทำงานพนักงาน และเปิดปิดประตูได้ในครั้งเดียว
 • สแกนใบหน้า สแกนฝ่ามือ สแกนลายนิ้วมือ และกดรหัส เพื่อบันทึกเวลาทำงาน และเปิดปิดประตูได้ในครั้งเดียว
 • หน้าจอระบบ Touch Screen กว้าง 5 นิ้ว เห็นชัดเจนทั้งตัวอักษรและใบหน้า ลายฝ่ามือ
 • เลนส์สแกนลายนิ้วมือทำจากกระจกคริสตรัลแท้ เกรด A ใช้งานแบบ Long Lift ไม่มีอายุใช้งาน
 • รองรับการใช้งานด้วยใบหน้าได้ 6,000 ใบหน้า ฝ่ามือ 3,000 มือ และลายนิ้วมือได้ 6,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บบันทึกข้อมูลการสแกนที่ตัวเครื่องได้สูงสุด 200,000 รายการ ไม่จำกัดระยะเวลาในการเก็บ
 • สแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิได้ทั้งคนที่สวมหน้ากากและไม่ได้สวมหน้ากาก
 • สแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิได้ทั้งคนที่ลงทะเบียน (พนักงาน)และคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน (บุคคลทั่วไป)
 • ระยะการสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิได้ไกลสุดถึง 2 เมตร
 • สแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิได้แบบเร็วสุดๆ น้อยกว่า 1 วินาทีต่อ 1ใบหน้า
 • สแกนฝ่ามือและวัดอุณหภูมิได้เร็วสุดๆเพียง 0.35 วินาทีต่อฝ่ามือ
 • เชื่อมต่อการดึงข้อมูลแบบ LAN (TCP/TP) Wiegand Input/Output
 • รองรับการใช้งาน สแกนใบหน้าเพื่อวัดอุณภูมิ สแกนลายฝ่ามือเพื่อวัดอุณหภูมิ
 • ในกรณีติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] คู่กับระบบเปิดปิดประตูสามารถตั้งเงื่อนไขได้ เช่น ถ้าไม่สวมหน้ากากหรือมีอุณหภูมิเกินกำหนดจะไม่สามารถผ่านเข้าประตูได้
 • เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] รองรับการติดตั้งกับระบบ Access Control ทุกรูปแบบ เช่น ชุดเปิดปิดประตูทั่วไป ประตูกั้น 3ขา ประตูปีกผีเสื้อ ประตูสวิงเกท เป็นต้น
 • เก็บข้อมูลใบหน้าผู้ใช้งานได้โดยตรงที่ตัวเครื่องหรือสามารถ Up Load จากโปรแกรมไปยังเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] ได้โดยตรงอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว
 • ผู้มาติดต่อและพนักงานสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสำนักงาน ได้เลยโดยไม่ต้องถอดหน้ากาก ทำให้รวดเร็ว ประหยัดเวลาและปลอดภัย
 • ผู้มาติดต่อ ลูกค้า และบุคคลทั่วไป ที่เข้าพื้นที่หรือสำนักงาน สามารถสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิได้เลย โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนก่อน
 • สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วกว่า เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน ตรวจจับความร้อนและวัดอุณหภูมิได้ไกลถึง 2 เมตร
 • เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได้โดยตรงที่ตัวเครื่อง
 • ดูรายงานคนเข้าพื้นที่ย้อนหลังและสามารถปริ้นท์เป็นรายงานได้ โดยเก็บทั้งไฟล์ภาพถ่ายและไฟล์ข้อมูลเวลาในการสแกน
 • สะดวก ง่ายดาย มีขาตั้งพื้น เคลื่อนย้ายง่าย ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • สามารถติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] กับประตูออโต้ดอร์ (Auto Door) หรือประตูอัตโนมัติ ได้ทุกรูปแบบ
 • เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] มีความปลอดภัยด้วยการป้องกันการปลอมแปลงใบหน้า แยกได้ระหว่างใบหน้าจริง รูปถ่ายและภาพจากสมาร์ทโฟน 
 • เตือนด้วยเสียงพูดทุกครั้งหากผู้ผ่านเข้าพื้นที่ไม่สวมหน้ากาก (“กรุณาสวมหน้ากาก”) 
 • เชื่อมต่อการซิงค์ข้อมูลระหว่าง เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย LAN ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • พนักงานบริษัทที่ต้องการนำข้อมูลการสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิไปเป็นข้อมูลการลงเวลาทำงานด้วยสามารถสร้างระเบียนพนักงาน ตั้งกะการทำงาน ออกรายงานการมาทำงาน สรุปการ ขาด ลา มา สาย ได้ทันทีผ่านโปรแกรมคำนวณเวลา ZKBioAccess 
 • หมดปัญหาการใช้งาน เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] ในที่มืดหรือตอนกลางคืนด้วยระบบหลอดไฟ Lighting LED ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน
 • พื้นที่จัดเก็บรูปภาพขนาดใหญ่ เก็บความจำแบบ 512MB RAM/8GB เก็บข้อมูลและรูปภาพมากถึง 200,000 เหตุการณ์ 200,000 รูปภาพ
 • มีระบบป้องกันละอองน้ำและฝุ่นได้ดีหรือที่ระดับมาตรฐาน IP65 (ละองน้ำกระเซ็น และฝุ่นระดับเข้มข้น)
 • มีโปรแกรมคำนวณเวลาการทำงาน ZKBioAccess สำหรับจัดทำระเบียนพนักงานและสรุปเวลาทำงานของพนังาน เช่น ขาด ลา มา สาย เป็นต้น

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI]

สามารถใช้งานได้ถึง 3 ระบบในเครื่องเดียว

คุณสมบัติเด่นๆของ เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1 [TI] 

รายงายการแสดงการวัดอุณหภูมิ

สินค้าในกล่อง เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI] 

ประกอบด้วย

แถมฟรี !! อุปกรณ์พร้อมติดตั้งของ เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1 [TI] 

โปรแกรมจัดทำระเบียนพนักงานและคำนวณเวลาทำงาน ZKBioAccess

       โปรแกรมจัดทำระเบียนพนักงานและคำนวณเวลาทำงาน ZKBioAccess ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานคู่กับเครื่อง เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] สำหรับ Up load ข้อมูลผู้ใช้ และ Down load ข้อมูลผู้ใช้และเวลาในการสแกน ตลอดจนจัดการการตั้งค่าต่างๆบนตัวเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI]

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากโปรแกรมจัดทำระเบียนพนักงานและคำนวณเวลาทำงาน  ZKBioAccess

(ในกรณีที่ใช้เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ เปิดปิดประตูหรือบันทึกเวลาทำงานคู่กัน หากต้องการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องลงโปรแกรมนี้)

 • โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน  ZKBioAccess ใช้จัดการระเบียนพนักงาน ตั้งกะการทำงาน ตั้งสิทธิ์การเข้าออกประตู ตั้งต่างๆของเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI]
 • โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน  ZKBioAccess สามารถเลือกใช้งานโปรแกรมได้ 2 ภาษา ได้แก่ภาษาไทยและอังกฤษ
 • สามารถลงโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง ในกรณีที่ต้องการเลือกใช้ฐานข้อมูลที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นแบบ SQL Server และสามารถแชร์ฐานข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเพื่อใช้งานร่วมกันได้ กรณีมีผู้รับผิดชอบร่วมกันหลายคน
 • ดึงข้อมูลจาก เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] แบบทันที ( Real time) หรือสามารถตั้งเวลาการดึงข้อมูลแบบอัตโนมัติ เช่น ดึงข้อมูลทุก 4 ชั่วโมงหรือดึงข้อมูลเวลา 10.00 น.ของแต่ละวัน สะดวก ง่ายดาย ประหยัดเวลา
 • จัดการตั้งค่าต่างๆของ เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] เช่น การตั้งวันที่ เวลา การลบข้อมูลผู้ใช้ผ่านทางโปรแกรม
 • สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาการเก็บหรือลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งาน กรณีมีเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] ใช้งานมากกว่า 1 เครื่อง โดยสามารถ Download ข้อมูลผู้ใช้งานจากเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] เครื่องที่มีข้อมูลและทำการ Upload ข้อมูลผู้ใช้ไปยังเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] เครื่องอื่นๆ
 • สามารถสั่งการทำงานของเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI]  ผ่านโปรแกรมได้ เช่น การตั้งเวลาที่ตัวเครื่อง  การจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดการข้อมูลการบันทึกเวลา เช่น การลบข้อมูลการบันทึก
 • มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลพนักงาน  สร้างระเบียนพนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล รหัสพนักงาน แผนก ฝ่าย วันเริ่มงาน ฯลฯ
 • สร้างตารางทำงานหรือกะการทำงานของพนักงานได้ไม่จำกัดจำนวนกะ ครบถ้วน สมบูรณ์ และง่ายดาย
 • สามารถกำหนดตารางกะการทำงานแบบข้ามคืนได้ ( เช่น เข้างาน เวลา18.00 น.และเลิกงานเวลา 06.00 น.ของวันถัดไป ) กรณีมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดูข้อมูลรายงานการมาทำงานง่ายๆด้วยการเลือกดูข้อมูลการทำงานของพนักงาน ได้ โดยการกำหนด ชื่อพนักงาน แผนก หรือเลือกดูจากการกำหนด วันที่ เวลา
 • ออกรายงานสรุปการ ขาด ลา มา สาย และ OT ของพนักงาน เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือสามารถกำหนดช่วง วันที่ เวลา ได้เอง
 • ดูข้อมูลการสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิของเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] ทั้ง รูปถ่าย วันที่ เวลาที่สแกน และอุณหภูมิของผู้สแกน ตามวันที่และเวลาที่กำหนดและปริ้นท์รายงานเป็น Excel ได้
 • สะดวกด้วยการส่งออกข้อมูลรายงานการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานในรูปแบบของไฟล์ต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น Excel,CSV,PDF,Word,Access,และText file
 • Link กับโปรแกรมคิดเงินเดือน ( Payroll ) ง่ายๆด้วยการส่งออกข้อมูลการสแกนเป็น Text file สามารถ Link ข้อมูลได้กับทุกโปรแกรมเงินเดือน เช่น Business plus Prosoft เป็นต้น
 • สร้าง ชื่อวันลา ตามประเภทการลาและกำหนดวันลาประเภทต่างๆให้กับพนักงานได้ และสามารถสรุปยอดการลา ตามวัน เวลา ที่ค้นหาได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลงานของพนักงานได้
 • ตั้งวันหยุดนขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปีประเภทต่างๆได้แบบไม่จำกัด เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น
 • ปลอดภัยกว่าโดยสามารถกำหนดรูปแบบการจำกัดสิทธิการเข้าออกประตู (Time zone ) ได้ 64 รูปแบบ ในกรณีใช้เครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งกับระบบเปิดปิดประตู (Access Control)

ภาพส่วนหนึ่งของผลงานการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ZKTECO SMART AC1[TI] ของเรา

 การติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ZKTECO SMARTAC1 [TI]  พร้อมอุปกรณ์

 • ติดตั้งภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ
 • ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ ZKTECO SMARTAC1[TI] ตามลักษณะการใช้งานแบบต่างๆ
 • ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเดินสาย LAN ใส่รางเก็บสายอย่างเรียบร้อย ฟรี 10 เมตร
 • ใช้เวลาในการติดตั้ง 1-2 ชั่วโมง และ 3-4 ชั่วโมงกรณีติดคู่กับระบบเปิดปิดประตู

 

การอบรมการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ZKTECO SMARTAC1 [TI]  พร้อมโปรแกรม

 • ติดตั้งโปรแกรม ZKBIO Access พร้อมตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางโปรแกรมรีโมทหรือด้วยตัวเอง
 • สอนการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ ZKTECO SMARTAC1[TI] ทาง Facebook live หรือด้วยตัวเอง
 • สอนการใช้งานโปรแกรม ZKBIO Accessทาง Facebook live หรือด้วยตัวเอง

การรับประกันสินค้าและการบริการหลังการขาย

 • สินค้าและบริการรับประกัน 2ปีเต็ม ฟรี ค่าแรงและอะไหล่ (ต่างจังหวัดมีค่าเดินทาง)
 • บริการ On site Service ฟรีตลอดอายุการรับประกันสำหรับเครื่องสแกนใบหน้า ZKTECO SMARTAC1[TI] (กรุงเทพ-ปริมณฑล)
 • บริการตอบปัญหาการใช้งานทุกวัน 08.00-20.00 น.ไม่เว้นวันหยุด
 • มี Call Center คอยบริการแก้ปัญหาใช้งาน
 • บริการรีโมทหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Team viewer และ Facebook live แก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรม
 • มี Live สด สอนการใช้งานทาง Facebook และเข้ากลุ่ม Facebook สำหรับการดูวีดีโอสอนการใช้งานดูได้ตลอดชีพ ไม่มีหมดอายุ

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจสินค้าและบริการของเรา

 

เกียรติประวัติ ความภาคภูมิใจ และผลงานของเรา

หนังสือรับรอง “ช่างเทคนิคระบบความปลอดภัย”

จาก

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการออกบูธงานแสดงสินค้าของบริษัท

เงื่อนไขการชำระค่าสินค้าและบริการ

 • ไม่ต้องมีเงินมัดจำ (ยกเว้นสินค้าสั่งพิเศษและลูกค้าต่างจังหวัด)
 • ชำระค่าสินค้าและบริการหลังติดตั้งและส่งมอบงานเรียบร้อย
 • ชำระเป็นเงินสด เช็คสั่งจ่ายในนามบริษัทหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

 

ศูนย์จำหน่าย ติดตั้ง ฝึกอบรมการใช้งานและการให้บริการหลังการขาย เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน เครื่องสแกนใบหน้าเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาทำงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตูพร้อมบันทึกเวลาทำงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตูโดยเฉพาะ อุปกรณ์สำหรับบันทึกเวลาทำงานและระบบควบคุมการเปิดปิดประตู ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบประตูอัตโนมัติอื่นๆ ภายใต้ผลิตภัณฑ์  BIOSEC HIP และ ZKTECO

บริษัท ว้อยซ์เกท ซิสเต็ม แอนด์ ซอฟท์แวร์ จำกัด

2109 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค

เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0 1055 53078 16 3

ติดต่อสอบถาม

สำนักงาน  โทร. 02 803 4300 ต่อ 0 ( วันจันทร์ – วันเสาร์เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น.ยกเว้นวันหยุด)

สายด่วนฝ่ายขาย คุณก้อย  โทร. 081 346 9789, คุณคุณากร 097 295 1234 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)

สายด่วนบริการหลังการขาย โทร. 080 590 5050 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด) หรือ โทร. 02 8034300 ต่อ 106 หรือ กด 0 ( วันจันทร์ – วันเสาร์เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น.ยกเว้นวันหยุด)

E-Mail : sale@vss.co.th

 

Visitors: 82,143