เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย  พร้อมบันทึกเวลาการทำงานและควบคุมการเปิดปิดประตู

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมบันทึกเวลาการทำงานและเปิดปิดประตู

 

ZKTeco Smart AC1[TI]

       เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI] เป็นเครื่องสแกนใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิร่ายกาย ในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กลับมาระบาดรอบใหม่ ซึ่งแพร่กระจายได้ง่ายและเร็วกว่า ทั้งจากการสัมผัสและทางการหายใจ

       เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเดินผ่าน ZKTeco Smart AC1[TI] เป็นเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิในเครื่องเดียวกันที่ สามารถสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิได้ระยะไกลสูงสุดถึง 2เมตร อีกทั้งสามารถสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยใช้เวลาเพียงไม่ถึง 1วินาทีต่อคน ช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัส ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19 สามารถจดจำและสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยระบบประมวลผลอัจฉริยะควบคุมการทำงานด้วย AI เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน ZKTeco Smart AC1[TI] สามารถสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิได้ทั้งคนที่มีการลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนใบหน้าไว้ หรือคนที่สวมหน้ากากและไม่ได้สวมหน้ากาก สวมแว่นกันแดด หรือสวมหมวกก็สามารถสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิได้ สามารถติดตั้งใช้งานสำหรับเป็นเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างเดียวก็ได้หรือจะติดตั้งเพื่อ เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมบันทึกเวลาทำงานในเครื่องเดียวก็ได้โดยมีโปรแกรมสำหรับคำนวณเวลาการทำงาน ทำให้สะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย

      

เครื่องสแกนหน้า SMART AC1

         เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI] ยังสามารถติดตั้งกับระบบควบคุมการเข้าอกประตู ( Access Control ) ได้ทุกรูปแบบ เช่น ประตูปีกผีเสื้อ ( Flap Gate ) ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ( Auto Door ) และติดตั้งกับชุดกลอนไฟฟ้าสำหรับเปิดปิดประตูทุกชนิดทั้งกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าและกลอน โบล้วล็อค ( Bolt Lock ) เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI] สามารถติดตั้งกับผนังโดยมีขายึดชนิดพิเศษโดยเฉพาะหรือจะติดตั้งกับขาตั้งพื้นก็สะดวก สบาย ในการเคลื่อนย้ายจุดใช้งาน เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI] ใช้งานง่ายๆโดยสามารถสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียน และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้แบบไม่จำกัด

 

ไลน์ โทร ปริ้นใบเสนอราคา

ท่านมีปัญหาหรือความกังวลในการรับมือการกลับมาระบาดรอบใหม่ ของ COVID 19 หรือไม่

 1. COVID 19 สายพันธุ์ใหม่ เชื้อแพร่กระจาย เร็วและรุนแรงกว่า ด้วยการหายใจและสัมผัส
 2. ในแต่ละวันมีผู้มาติดต่อจำนวนมากและมาจากหลากหลายสถานที่
 3. ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ สังเกตด้วยตาเปล่าไม่รู้ ต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการตรวจวัดอุณหภูมิ
 4. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่ใช้อยู่ ไม่ละเอียดมากพอ หรือมีการสัมผัสใกล้เกินไป
 5. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิทั่วไป ไม่มีการเก็บประวัติของผู้ผ่านเข้า-ออก ตามประวัติการสัมผัสไม่ได้
 6. ผู้มาติดต่อหรือพนักงานไม่สวมหน้ากาก เข้าสำนักงาน สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่และติดเชื้อ
 7. ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือ ร.ป.ภ.คอยนั่งเฝ้าหน้าประตูทางเข้าตลอดเวลา
 8. ต้องใช้คนคอยตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องตรวจวัดแบบมือถือ เสียภาพลักษณ์องค์กร
 9. มีลูกค้าหรือผู้มาติดต่อในแต่ละวันจำนวนมาก  การตรวจวัดไม่ทั่วถึง
 10. ลูกค้าไม่กล้าเข้าร้าน เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัย
 11. พนักงานต้องสัมผัสลูกค้าหรือผู้มาติดต่อแปลกหน้าตลอดเวลา เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย
 12. ไม่สามารถเก็บและดูข้อมูลการผ่านเข้าออกพื้นที่ย้อนหลัง เพื่อติดตามได้หากเกิดกรณีสงสัยว่าติดเชื้อ

ปัญหาและความกังวลของท่านกับการกลับมาระบาดรอบ 2 ของ COVID 19 จะหมดไปด้วย

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย   ZKTeco Smart AC1 [TI]

 1. เป็นเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน อ่านได้ระยะไกลถึง 2 เมตร ไร้สัมผัส ปลอดภัยกว่า
 2. สแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ด้วยระบบ AI แม้มีจำนวนคนผ่านเข้าออกเยอะในแต่ละช่วงเวลาโดยสามารถอ่านได้เร็วกว่า 1 วินาทีต่อ 1 ใบหน้า
 3. ระบบสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ จะตรวจวัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟาเรด ประมวลผลด้วย AI มั่นใจ 100%
 4. เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ทุกคนไม่ต้องลงทะเบียน เพียงเดินผ่านและสแกนใบหน้า
 5. ผู้มาติดต่อหรือพนักงานสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าทำงานติดต่องานในบริษัทหรือหน่วยงานช่วยคัดกรอง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย แก่ลูกค้า และพนักงาน
 6. มีเสียงพูดเตือนหากไม่สวมหน้ากากเข้าพื้นที่ เพื่อแจ้งผู้มาติดต่อให้ทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร หรือไม่เปิดประตูให้ผ่าน กรณีติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิกับประตูปีกผีเสื้อหรือระบบควบคุมการเปิดปิดประตู
 7. ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่หรือ ร.ป.ภ.คอยนั่งเฝ้าหน้าประตูทางเข้าตลอดเวลา ประหยัดกำลังคน และงบประมาณ
 8. หลีกเลี่ยงการสัมผัส ไม่ต้องใช้คนคอยวัดอุณหภูมิ ผู้มาติดต่อตลอดเวลา และเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 9. เครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิได้แบบไม่กำจัดจำนวนคน และรวดเร็ว สะดวก สบายกว่า
 10. ช่วยสร้างภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อและพนักงาน
 11. พนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องการสัมผัสลูกค้าหรือผู้มาติดต่อแปลกหน้าตลอดเวลา ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 12. เก็บและดูข้อมูลการผ่านเข้าออกพื้นที่ย้อนหลังได้ เพื่อสามารถติดตามหรือดูประวัติสัมผัสได้ มีรูปถ่ายและเก็บเป็นไฟล์ Excelปริ้นท์เป็นรายงานได้
 13. นำข้อมูลการสแกนใบหน้าของผู้ที่ลงทะเบียนหรือพนักงาน มาคำนวณเวลาการทำงานผ่านโปรแกรมคำนวณเวลาและสามารถออกรายงานการมาทำงานได้ในเครื่องเดียว ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย  ZKTeco Smart AC 1 [TI] สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

การติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้ากับประตูปีกผีเสื้อ

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1 [TI] ติดตั้งได้ทุกรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน

ฟังก์ชั่นพิเศษเฉพาะของ เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI]

 • รองรับการสแกนใบหน้า / สแกนลายฝ่ามือ /สแกนลายนิ้วมือ / รหัสผ่าน/การสแกนขณะสวมหน้ากาก
 • การตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย·ระยะการวัดอุณหภูมิได้ไกลสูงสุด 30 ซม. -120 ซม.
 • ความแม่นยำในการวัด: + 0.3 ° C ด้วยระยะทาง 80 ซม.
 • สามารถตรวจวัดอุณหภูมิด้วยระบบสแกนใบหน้าและระบบสแกนลายฝ่ามือ
 • ระบบจดจำใบหน้าความถูกต้องแม่นยำแบบไบโอเมตริกซ์แบบไม่สัมผัสการเพื่อตรวจจับอุณหภูมิ
 • การระบุตัวตนของบุคคลที่สวมหน้ากาก การตรวจวัดอุณหภูมิภาพความร้อนด้วยความเร็วสูง 0.1 วินาทีระยะ 30 - 120 ซม.
 • มีระบบป้องกันการสแกนภาพด้วยวิดีโอ หน้ากาก 3 มิติ ภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟน และภาพถ่ายทั่วไป
 • การตรวจวัดอุณหภูมิและการระบุตัวตนแบบสวมหน้ากากซึ่งช่วยขจัดปัญหาด้านสุขอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตั้งอัลกอริธึมป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูงสุดสำหรับการจดจำใบหน้าจากรูปภาพและวิดีโอ ทุกประเภท
 • มีระบบการจดจำลายฝ่ามือแบบ 3-in-1 (รูปทรงฝ่ามือ พิมพ์ฝ่ามือ และเส้นลายมือ) สแกนเร็วภายใน 0.35 วินาทีต่อฝ่ามือ
 • ข้อมูลลายฝ่ามือที่ได้มาจะถูกเปรียบเทียบกับเทมเพลตลายฝ่ามือสูงสุด 3,000 รายการ
 • เครื่องตรวจจับอุณหภูมิและหน้ากากจะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและช่วยป้องกันการติดเชื้อได้โดยตรงในแต่ละจุดเชื่อมต่
 • ของสถานที่ใด ๆ และพื้นที่สาธารณะเช่นโรงพยาบาลโรงงานโรงเรียนอาคารพาณิชย์สถานีต่างๆ
 • มีระบบการวัดอุณหภูมิของร่างกายที่แม่นยำแม้สวมหน้ากาก ฟังก์ชั่นระบุตัวตนของแต่ละบุคคลระหว่างการตรวจสอบใบหน้าและฝ่ามือ

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังติดตั้ง เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI]

 • สามารถสแกนใบหน้า สแกนฝ่ามือ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้ป่วย บันทึกเวลาทำงานพนักงาน และเปิดปิดประตูได้ในครั้งเดียว
 • สแกนใบหน้า สแกนฝ่ามือ สแกนลายนิ้วมือ และกดรหัส เพื่อบันทึกเวลาทำงาน และเปิดปิดประตูได้ในครั้งเดียว
 • หน้าจอระบบ Touch Screen กว้าง 5 นิ้ว เห็นชัดเจนทั้งตัวอักษรและใบหน้า ลายฝ่ามือ
 • เลนส์สแกนลายนิ้วมือทำจากกระจกคริสตรัลแท้ เกรด A ใช้งานแบบ Long Lift ไม่มีอายุใช้งาน
 • รองรับการใช้งานด้วยใบหน้าได้ 6,000 ใบหน้า ฝ่ามือ 3,000 มือ และลายนิ้วมือได้ 6,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บบันทึกข้อมูลการสแกนที่ตัวเครื่องได้สูงสุด 200,000 รายการ ไม่จำกัดระยะเวลาในการเก็บ
 • สแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิได้ทั้งคนที่สวมหน้ากากและไม่ได้สวมหน้ากาก
 • สแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิได้ทั้งคนที่ลงทะเบียน (พนักงาน)และคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน (บุคคลทั่วไป)
 • ระยะการสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิได้ไกลสุดถึง 2 เมตร
 • สแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิได้แบบเร็วสุดๆ น้อยกว่า 1 วินาทีต่อ 1ใบหน้า
 • สแกนฝ่ามือและวัดอุณหภูมิได้เร็วสุดๆเพียง 0.35 วินาทีต่อฝ่ามือ
 • เชื่อมต่อการดึงข้อมูลแบบ LAN (TCP/TP) Wiegand Input/Output
 • รองรับการใช้งาน สแกนใบหน้าเพื่อวัดอุณภูมิ สแกนลายฝ่ามือเพื่อวัดอุณหภูมิ
 • ในกรณีติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] คู่กับระบบเปิดปิดประตูสามารถตั้งเงื่อนไขได้ เช่น ถ้าไม่สวมหน้ากากหรือมีอุณหภูมิเกินกำหนดจะไม่สามารถผ่านเข้าประตูได้
 • เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] รองรับการติดตั้งกับระบบ Access Control ทุกรูปแบบ เช่น ชุดเปิดปิดประตูทั่วไป ประตูกั้น 3ขา ประตูปีกผีเสื้อ ประตูสวิงเกท เป็นต้น
 • เก็บข้อมูลใบหน้าผู้ใช้งานได้โดยตรงที่ตัวเครื่องหรือสามารถ Up Load จากโปรแกรมไปยังเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] ได้โดยตรงอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว
 • ผู้มาติดต่อและพนักงานสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสำนักงาน ได้เลยโดยไม่ต้องถอดหน้ากาก ทำให้รวดเร็ว ประหยัดเวลาและปลอดภัย
 • ผู้มาติดต่อ ลูกค้า และบุคคลทั่วไป ที่เข้าพื้นที่หรือสำนักงาน สามารถสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิได้เลย โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนก่อน
 • สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วกว่า เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน ตรวจจับความร้อนและวัดอุณหภูมิได้ไกลถึง 2 เมตร
 • เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได้โดยตรงที่ตัวเครื่อง
 • ดูรายงานคนเข้าพื้นที่ย้อนหลังและสามารถปริ้นท์เป็นรายงานได้ โดยเก็บทั้งไฟล์ภาพถ่ายและไฟล์ข้อมูลเวลาในการสแกน
 • สะดวก ง่ายดาย มีขาตั้งพื้น เคลื่อนย้ายง่าย ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • สามารถติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] กับประตูออโต้ดอร์ (Auto Door) หรือประตูอัตโนมัติ ได้ทุกรูปแบบ
 • เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] มีความปลอดภัยด้วยการป้องกันการปลอมแปลงใบหน้า แยกได้ระหว่างใบหน้าจริง รูปถ่ายและภาพจากสมาร์ทโฟน 
 • เตือนด้วยเสียงพูดทุกครั้งหากผู้ผ่านเข้าพื้นที่ไม่สวมหน้ากาก (“กรุณาสวมหน้ากาก”) 
 • เชื่อมต่อการซิงค์ข้อมูลระหว่าง เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย LAN ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • พนักงานบริษัทที่ต้องการนำข้อมูลการสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิไปเป็นข้อมูลการลงเวลาทำงานด้วยสามารถสร้างระเบียนพนักงาน ตั้งกะการทำงาน ออกรายงานการมาทำงาน สรุปการ ขาด ลา มา สาย ได้ทันทีผ่านโปรแกรมคำนวณเวลา ZKBioAccess 
 • หมดปัญหาการใช้งาน เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] ในที่มืดหรือตอนกลางคืนด้วยระบบหลอดไฟ Lighting LED ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน
 • พื้นที่จัดเก็บรูปภาพขนาดใหญ่ เก็บความจำแบบ 512MB RAM/8GB เก็บข้อมูลและรูปภาพมากถึง 200,000 เหตุการณ์ 200,000 รูปภาพ
 • มีระบบป้องกันละอองน้ำและฝุ่นได้ดีหรือที่ระดับมาตรฐาน IP65 (ละองน้ำกระเซ็น และฝุ่นระดับเข้มข้น)
 • มีโปรแกรมคำนวณเวลาการทำงาน ZKBioAccess สำหรับจัดทำระเบียนพนักงาน

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI]

สามารถใช้งานได้ถึง 3 ระบบในเครื่องเดียว

คุณสมบัติเด่นๆของ เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1 [TI] 

รายงายการแสดงการวัดอุณหภูมิ

สินค้าในกล่อง เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1[TI] 

ประกอบด้วย

แถมฟรี !! อุปกรณ์พร้อมติดตั้งของ เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิร่างกาย ZKTeco Smart AC1 [TI] 

โปรแกรมจัดทำระเบียนพนักงานและคำนวณเวลาทำงาน ZKBioAccess

       โปรแกรมจัดทำระเบียนพนักงานและคำนวณเวลาทำงาน ZKBioAccess ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานคู่กับเครื่อง เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] สำหรับ Up load ข้อมูลผู้ใช้ และ Down load ข้อมูลผู้ใช้และเวลาในการสแกน ตลอดจนจัดการการตั้งค่าต่างๆบนตัวเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI]

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากโปรแกรมจัดทำระเบียนพนักงานและคำนวณเวลาทำงาน  ZKBioAccess

(ในกรณีที่ใช้เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ เปิดปิดประตูหรือบันทึกเวลาทำงานคู่กัน หากต้องการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องลงโปรแกรมนี้)

 • โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน  ZKBioAccess ใช้จัดการระเบียนพนักงาน ตั้งกะการทำงาน ตั้งสิทธิ์การเข้าออกประตู ตั้งต่างๆของเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI]
 • โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน  ZKBioAccess สามารถเลือกใช้งานโปรแกรมได้ 2 ภาษา ได้แก่ภาษาไทยและอังกฤษ
 • สามารถลงโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง ในกรณีที่ต้องการเลือกใช้ฐานข้อมูลที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นแบบ SQL Server และสามารถแชร์ฐานข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเพื่อใช้งานร่วมกันได้ กรณีมีผู้รับผิดชอบร่วมกันหลายคน
 • ดึงข้อมูลจาก เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] แบบทันที ( Real time) หรือสามารถตั้งเวลาการดึงข้อมูลแบบอัตโนมัติ เช่น ดึงข้อมูลทุก 4 ชั่วโมงหรือดึงข้อมูลเวลา 10.00 น.ของแต่ละวัน สะดวก ง่ายดาย ประหยัดเวลา
 • จัดการตั้งค่าต่างๆของ เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] เช่น การตั้งวันที่ เวลา การลบข้อมูลผู้ใช้ผ่านทางโปรแกรม
 • สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาการเก็บหรือลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งาน กรณีมีเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] ใช้งานมากกว่า 1 เครื่อง โดยสามารถ Download ข้อมูลผู้ใช้งานจากเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] เครื่องที่มีข้อมูลและทำการ Upload ข้อมูลผู้ใช้ไปยังเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] เครื่องอื่นๆ
 • สามารถสั่งการทำงานของเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI]  ผ่านโปรแกรมได้ เช่น การตั้งเวลาที่ตัวเครื่อง  การจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดการข้อมูลการบันทึกเวลา เช่น การลบข้อมูลการบันทึก
 • มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลพนักงาน  สร้างระเบียนพนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล รหัสพนักงาน แผนก ฝ่าย วันเริ่มงาน ฯลฯ
 • สร้างตารางทำงานหรือกะการทำงานของพนักงานได้ไม่จำกัดจำนวนกะ ครบถ้วน สมบูรณ์ และง่ายดาย
 • สามารถกำหนดตารางกะการทำงานแบบข้ามคืนได้ ( เช่น เข้างาน เวลา18.00 น.และเลิกงานเวลา 06.00 น.ของวันถัดไป ) กรณีมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดูข้อมูลรายงานการมาทำงานง่ายๆด้วยการเลือกดูข้อมูลการทำงานของพนักงาน ได้ โดยการกำหนด ชื่อพนักงาน แผนก หรือเลือกดูจากการกำหนด วันที่ เวลา
 • ออกรายงานสรุปการ ขาด ลา มา สาย และ OT ของพนักงาน เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือสามารถกำหนดช่วง วันที่ เวลา ได้เอง
 • ดูข้อมูลการสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิของเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ ZKTeco Smart AC1[TI] ทั้ง รูปถ่าย วันที่ เวลาที่สแกน และอุณหภูมิของผู้สแกน ตามวันที่และเวลาที่กำหนดและปริ้นท์รายงานเป็น Excel ได้
 • สะดวกด้วยการส่งออกข้อมูลรายงานการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานในรูปแบบของไฟล์ต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น Excel,CSV,PDF,Word,Access,และText file
 • Link กับโปรแกรมคิดเงินเดือน ( Payroll ) ง่ายๆด้วยการส่งออกข้อมูลการสแกนเป็น Text file สามารถ Link ข้อมูลได้กับทุกโปรแกรมเงินเดือน เช่น Business plus Prosoft เป็นต้น
 • สร้าง ชื่อวันลา ตามประเภทการลาและกำหนดวันลาประเภทต่างๆให้กับพนักงานได้ และสามารถสรุปยอดการลา ตามวัน เวลา ที่ค้นหาได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลงานของพนักงานได้
 • ตั้งวันหยุดนขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปีประเภทต่างๆได้แบบไม่จำกัด เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น
 • ปลอดภัยกว่าโดยสามารถกำหนดรูปแบบการจำกัดสิทธิการเข้าออกประตู (Time zone ) ได้ 64 รูปแบบ ในกรณีใช้เครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งกับระบบเปิดปิดประตู (Access Control)

ภาพส่วนหนึ่งของผลงานการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ZKTECO SMART AC1[TI] ของเรา

 การติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ZKTECO SMARTAC1 [TI]  พร้อมอุปกรณ์

 • ติดตั้งภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ
 • ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ ZKTECO SMARTAC1[TI] ตามลักษณะการใช้งานแบบต่างๆ
 • ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเดินสาย LAN ใส่รางเก็บสายอย่างเรียบร้อย ฟรี 10 เมตร
 • ใช้เวลาในการติดตั้ง 1-2 ชั่วโมง และ 3-4 ชั่วโมงกรณีติดคู่กับระบบเปิดปิดประตู

 

การอบรมการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ZKTECO SMARTAC1 [TI]  พร้อมโปรแกรม

 • ติดตั้งโปรแกรม ZKBIO Access พร้อมตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางโปรแกรมรีโมทหรือด้วยตัวเอง
 • สอนการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ ZKTECO SMARTAC1[TI] ทาง Facebook live หรือด้วยตัวเอง
 • สอนการใช้งานโปรแกรม ZKBIO Accessทาง Facebook live หรือด้วยตัวเอง

การรับประกันสินค้าและการบริการหลังการขาย

 • สินค้าและบริการรับประกัน 2ปีเต็ม ฟรี ค่าแรงและอะไหล่ (ต่างจังหวัดมีค่าเดินทาง)
 • บริการ On site Service ฟรีตลอดอายุการรับประกันสำหรับเครื่องสแกนใบหน้า ZKTECO SMARTAC1[TI] (กรุงเทพ-ปริมณฑล)
 • บริการตอบปัญหาการใช้งานทุกวัน 08.00-20.00 น.ไม่เว้นวันหยุด
 • มี Call Center คอยบริการแก้ปัญหาใช้งาน
 • บริการรีโมทหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Team viewer และ Facebook live แก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรม
 • มี Live สด สอนการใช้งานทาง Facebook และเข้ากลุ่ม Facebook สำหรับการดูวีดีโอสอนการใช้งานดูได้ตลอดชีพ ไม่มีหมดอายุ

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจสินค้าและบริการของเรา

 

เกียรติประวัติ ความภาคภูมิใจ และผลงานของเรา

หนังสือรับรอง “ช่างเทคนิคระบบความปลอดภัย”

จาก

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการออกบูธงานแสดงสินค้าของบริษัท

เงื่อนไขการชำระค่าสินค้าและบริการ

 • ไม่ต้องมีเงินมัดจำ (ยกเว้นสินค้าสั่งพิเศษและลูกค้าต่างจังหวัด)
 • ชำระค่าสินค้าและบริการหลังติดตั้งและส่งมอบงานเรียบร้อย
 • ชำระเป็นเงินสด เช็คสั่งจ่ายในนามบริษัทหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

 

ศูนย์จำหน่าย ติดตั้ง ฝึกอบรมการใช้งานและการให้บริการหลังการขาย เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน เครื่องสแกนใบหน้าเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาทำงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตูพร้อมบันทึกเวลาทำงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตูโดยเฉพาะ อุปกรณ์สำหรับบันทึกเวลาทำงานและระบบควบคุมการเปิดปิดประตู ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบประตูอัตโนมัติอื่นๆ ภายใต้ผลิตภัณฑ์  BIOSEC HIP และ ZKTECO

บริษัท ว้อยซ์เกท ซิสเต็ม แอนด์ ซอฟท์แวร์ จำกัด

2109 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค

เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0 1055 53078 16 3

ติดต่อสอบถาม

สำนักงาน  โทร. 02 803 4300 ต่อ 0 ( วันจันทร์ – วันเสาร์เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น.ยกเว้นวันหยุด)

สายด่วนฝ่ายขาย คุณก้อย  โทร. 081 346 9789

สายด่วนบริการหลังการขาย โทร. 080 590 5050 หรือ โทร. 02 8034300 ต่อ 106 หรือ กด 0 ( วันจันทร์ – วันเสาร์เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น.ยกเว้นวันหยุด)

E-Mail : sale@vss.co.th

 

Visitors: 175,115