ผลงานการติดตั้งเครื่อง สแกนใบหน้า เปิดปิดประตู+บันทึกเวลาทำงาน

เครื่องสแกนใบหน้าสำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตูและลงเวลาทำงาน
เครื่องสแกนใบหน้าสำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตูและลงเวลาทำงาน
เครื่องสแกนใบหน้าสำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตูและลงเวลาทำงาน
เครื่องสแกนใบหน้าสำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตูและลงเวลาทำงาน
โปรแกรม attendance management
เครื่องสแกนใบหน้า hip เข้างาน
โปรแกรม premium time 2.0.4
เครื่องสแกนใบหน้า hip เข้างาน
เครื่องสแกนใบหน้าเข้างาน
โปรแกรม premium time 2.0.4
เครื่องสแกนหน้าเข้างาน
เครื่องสแกนใบหน้าลงเวลาทํางานHIP
โปรแกรม premium time 2.0.4
โปรแกรม premium time 2.0.4
เครื่องสแกนใบหน้า hip เข้างาน
เครื่องสแกนใบหน้า hip เข้างาน

   หน้า  1 , 2 , 3 , 4                                                                                                                                          

Visitors: 175,124