ผลงานการติดตั้งเครื่อง สแกนใบหน้า เปิดปิดประตู+บันทึกเวลาทำงาน

เครื่องสแกนใบหน้าสำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตูและลงเวลาทำงาน
เครื่องสแกนใบหน้าสำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตูและลงเวลาทำงาน
เครื่องสแกนใบหน้าสำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตูและลงเวลาทำงาน
เครื่องสแกนใบหน้าสำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตูและลงเวลาทำงาน
เครื่องสแกนใบหน้าสำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตูและลงเวลาทำงาน
เครื่องสแกนใบหน้าสำหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตูและลงเวลาทำงาน

   หน้า  1 , 2 , 3 , 4                                                                                                                                          

Visitors: 175,126